Đề kiểm tra chất lượng giáo viên trường Tiểu học Phúc Thuận 3, Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 (Dành cho cán bộ Thư viện)

Đề kiểm tra chất lượng nhân viên thư viện

Đề kiểm tra chất lượng giáo viên trường Tiểu học Phúc Thuận 3, Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 (Dành cho cán bộ Thư viện) giúp các thầy cô có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi đánh giá Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học. Mời thầy cô cùng tham khảo.

Đề kiểm tra chất lượng giáo viên trường Tiểu học Phúc Thuận 3, Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 (Dành cho giáo viên Tổng phụ trách Đội)

Đề kiểm tra chất lượng giáo viên trường Tiểu học Phúc Thuận 3, Thái Nguyên năm học 2016 - 2017 (Dành cho giáo viên 9 môn)

PHÒNG GD&ĐT PHỔ YÊN

TRƯỜNG TH PHÚC THUẬN III

Thứ..... ngày.....tháng.... năm 2016

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

NHÂN VIÊN THƯ VIỆN

Năm học 2016 - 2017

(Thời gian làm bài: 90 phút)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào trước ý đúng (3 điểm) mỗi ý đúng cho 0,5 điểm:

1/ Sách trong thư viện trường học được chia:

a/ 2 loại: Giáo khoa, giáo viên

b/ 3 loại: Giáo khoa, giáo viên, ngoại ngữ

c/ 4 loại: Giáo khoa, giáo viên, Kim đồng, Tham khảo

d/ 3 loại: Giáo khoa, nghiệp vụ, tham khảo đọc thêm

2/ Trong thư viện trường học có mấy loại sổ đăng ký:

a/ Có 2 loại: Đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt

b/ Có 3 loại: Đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt và đăng ký sách giáo khoa

c/ Có 3 loại: Đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt và đăng ký sách tham khảo đọc thêm.

d/ Có 4 loại: Đăng ký tổng quát và đăng ký cá biệt, đăng ký sách tham khảo đọc thêm và đăng ký sách giáo khoa.

3/ Miêu tả ấn phẩm có nghĩa là:

a/ Phản ảnh nội dung một cuốn sách

b/ Phản ảnh hình thức một cuốn sách

c/ Ghi lại gắn gọn những chi tiết của cuốn sách lên tấm phích theo qui định.

d/ Câu a, b đúng

4/ Quyển sách thông thường có 2 tác giả làm mấy tấm phích bổ sung:

a/ Hai tấm phích bổ sung: một phích cho tác giả thứ hai,một phích tên sách.

b/ Một phích bổ sung cho tên sách

c/ Một phích bổ sung cho tên tác giả thứ nhất

d/ Một phích bổ sung cho tên tác giả thứ hai

5/ Tuyên truyền giới thiệu sách báo trong nhà trường nhằm:

a/ Để giáo viên và học sinh thường xuyên đến thư viện

b/ Để giáo viên và học sinh biết được sách báo mới đến thư viện

c/ Để giáo viên và học sinh biết được nội dung sách báo có trong thư viện,có kế hoạch hoặc sử dụng tốt thư viện.

d/ Hoàn thành nhiệm vụ của người cán bộ thư viện do Hiệu trưởng phân công.

6/ Các danh hiệu của thư viện trường học

a/ Tiên tiến, tiên tiến xuất sắc

b/ Đạt chuẩt, tiên tiến, tiên tiến xuất sắc

c/ Đạt chuẩn tiên tiến

d/ Đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc

II. Phần tự luận: (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Đồng chí hãy nêu nhiệm vụ của nhân viên thư viện trường học?

Câu 2: (1 điểm) Độc giả mượn sách quá hạn chưa trả, thuộc diện khó đòi bạn phải làm gì trong trường hợp này?

Câu 3: (1 điểm) Theo bạn, ở thư viện trường học phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách nào hiệu quả nhất đối với các bạn đọc? tại sao?

Câu 4: (2 điểm) Bạn hãy cho một số ý kiến về câu nói sau “Thư viện có nhiều sách tốt nhưng người GVTV không giỏi thì kho sách chỉ là một nấm mồ”?

Đáp án đề kiểm tra chất lượng nhân viên thư viện

I. Phần trắc nghiệm:(3 điểm) mỗi ý đúng 0,5 điểm:

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

d

b

c

a

c

d

II. Phần tự luận:(7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Nhiệm vụ của nhân viên thư viện trường học: Phục vụ cho việc việc dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Câu 2: (1 điểm) Độc giả mượn sách quá hạn chưa trả, thuộc diện khó đòi bạn phải làm gì trong trường hợp này?

Trả lời: Trong tình huống này, CBTV phải nhẹ nhàng thuyết phục bạn đọc và cũng tâm tình thân thiện, giải thích là cuốn sách ấy, hiện nay rất nhiều bạn đọc khác đang rất cần đến.

Câu 3: (2 điểm) Theo bạn, ở thư viện trường học phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách nào hiệu quả nhất đối với các bạn đọc? Tại sao?

Trả lời: Theo em, thư viện trường học cần dùng phương pháp tuyên truyền giới thiệu sách bằng phương pháp “kể chuyện theo sách”. Vì nó khắc phục một phần nào thiếu sách, rèn luyện khả năng nói, diễn đạt của học sinh có tác dụng đến việc rèn luyện ngôn ngữ, hỗ trợ cho môn Tiếng Việt và văn học trong nhà trường. Nó là một hoạt động tuyên truyền sách có hiệu quả cao trong hoạt động thư viện.

Câu 4: (3 điểm)

Trả lời: Kho sách là cơ sở vật chất quan trọng nhất của thư viện, đảm bảo sự tồn tại, hoạt động của thư viện, sách báo trong thư viện phát huy được nhiều hay ít phụ thuộc vào việc tổ chức sử dụng thư viện, khi có cuốn tài liệu tăng về số lượng, ngưới GVTV củng cần tổ chức kho sách một cách khoa học, hợp lý mới thỏa mãn nhu cầu bạn đọc đến mức tối đa những sách báo trong thư viện. Nếu thư viện không tiến hành tổ chức, sắp xếp tài liệu một cách khoa học thì kho sách sẽ trở thành “mồ chôn sách”. Bởi vì thực trạng cũng có một số GVTV nhận sách về, bỏ vô tư cất giữ “quá cẩn thận”, hoặc thờ ơ như cất vào một hốc phòng nào đó, mà không hề đưa đến tay bạn đọc. Vì vậy người GVTV phải giỏi tổ chức sắp xếp kho sách, đáp ứng kịp thời yêu cầu bạn đọc, tăng nhanh sự luân chuyển sách và làm cho thư viện trở thành trung tâm hoạt động văn hóa và khoa học của nhà trường. Không thể để thư viện không hoạt động có nghĩa là thư viện chết, hay 1 nghĩa địa sách. Vì thế người GVTV chính là sự sống của thư viện, là linh hồn của thư viện.

Đánh giá bài viết
1 305
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm