Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Tin học trường THCS Võ Xán năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Tin học trường THCS Võ Xán

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Tin học trường THCS Võ Xán năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 9 dành cho các bạn học sinh lớp 9 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Tin học này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 9 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

I/TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Chọn phương án đúng nhất điền vào bảng bên dưới!

Câu 1: Dải lệnh nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng chuyển trang?

A. Animations B. Home

C. Transition D. Insert

Câu 2: Đâu là sản phẩm đa phương tiện?

A. Trang web B. Tiếng cô giáo giảng bài

C. Ảnh Bác Hồ D. Tiếng trống trường

Câu 3: Các thành phần của đa phương tiện là:

A. Hình ảnh B. Văn bản, âm thanh

C. Phim D. Hình ảnh, văn bản, âm thanh, phim

Câu 4: Lệnh dùng để lưu tệp aup là:

A. File →New B. File→ Save Project

C. File→ Open D. File→ Close

Câu 5: Lệnh dùng để mở tệp aup mới là:

A. File → Close B. File → Open

C. File → Save Project D. File → New

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Tin học trường THCS Võ Xán năm học 2017 - 2018

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán trường THCS Lê Khắc Cẩn, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Ngữ văn trường THCS Hành Thiện, Nghĩa Hành năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 471
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 9 Xem thêm