Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật lý

Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7 do VnDoc sưu tầm và tổng hợp nhằm hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức môn Lý đã học, rèn luyện để đạt kết quả cao trong bài kiểm tra học kì 2 sắp tới.

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 1)

Câu 1: Trong các nhận xét sau đây, nhận xét nào là sai?

A. Lấy một mảnh vải lụa cọ xát vào thanh thủy tinh thì thanh thủy tinh có khả năng hút các vụn giấy
B. Sau khi được cọ xát bằng mảnh vải khô, thước nhựa có tính chất hút các vật nhẹ
C. Nhiều vật sau khi cọ xát thì có khả năng hút các vật khác
D. Không cần bị cọ xát một thanh thủy tinh, hay một thước nhựa cũng hút được các vật nhẹ

Câu 2. Kết luận nào dưới đây là đúng?

A. Vật nhiễm điện có khả năng đẩy các vật khác
B. Vật nhiễm điện có khả năng hút các vật khác
C. Vật nhiễm điện có khả năng không đẩy, không hút các vật khác
D. Vật nhiễm điện có khả năng vừa đẩy, vừa hút các vật khác

Câu 3. Hai mảnh len cọ xát vào hai mảnh pôliêtilen thì hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại vì:

A. Hai mảnh cùng một chất đều là pôliêtilen
B. Chúng đều được cọ xát cùng một chất là len
C. Nhiễm điện đều bằng cách cọ xát
D. Hai vật nhiễm điện đều là pôliêtilen, hai vật dùng để cọ xát đều là len

Câu 4. Cho 3 vật nhiễm điện A, B, C. Nếu A đẩy B, B đẩy C thì:

A. A và C có điện tích cùng dấu
B. A và C có điện tích trái dấu
C. A, B và C có điện tích cùng dấu
D. B và C trung hòa

Câu 5. Phát biểu nào dưới đây là đúng nhất?

A. Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng
B. Dòng điện là dòng các electron chuyển dời có hướng
C. Dòng điện là dòng điện tích dương chuyển dời có hướng
D. Dòng điện là dòng điện tích

Câu 6. Chọn câu đúng:

A. Các hạt mang điện dương chuyển động có hướng tạo ra dòng điện
B. Các electron chuyển động có hướng tạo ra dòng điện
C. Chỉ khi nào vừa có các hạt mang điện dương và âm cùng chuyển động có hướng thì mới tạo ra dòng điện
D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 7. Chọn câu trả lời rõ ràng nhất: Kim loại là vật liệu dẫn điện vì:

A. Trong kim loại có sẵn các electron tự do có thể dịch chuyển có hướng
B. Trong kim loại có các electron
C. Ttrong đó có các hạt mang điện
D. Nó cho dòng điện đi qua

Câu 8. Chọn câu trả lời đúng nhất?

Một mạch điện thắp sáng bóng đèn thì phải có:

A. Nguồn điện, bóng đèn
B. Dây dẫn, bóng đèn, công tắc
C. Nguồn điện, bóng đèn, dây dẫn
D. Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

Câu 9. Một mạch điện đang thắp sáng đèn gồm có: nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn. Sơ đồ nào dưới đây mô tả mạch điện trên là đúng?

Đề kiểm tra Vật lý 7

A. Sơ đồ a
B. Sơ đồ b
C. Sơ đồ c
D. Sơ đồ d

Câu 10. Dòng điện không gây ra tắc dụng nhiệt trong những dụng cụ nào dưới đây khi chúng hoạt động bình thường?

A. Quạt điện
B. Bóng đèn bút thử điện
C. Cầu chì
D. Không có trường hợp nào

Câu 11. Sự tỏa nhiệt khi có dòng diện đi qua được dùng để chế tạo các thiết bị nào sau đây?

A. Bếp điện
B. Đèn LED (đèn điôt phát quang)
C. Máy bơm nước
D. Tủ lạnh

Câu 12. Tìm từ hích hợp điền vào chỗ trống:

Nam châm có tính chất …………vì có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm

A. Từ B. Nhiễm điện
C. Tác dụng lực D. Dẫn điện

Câu 13. Tác dụng hóa học của dòng điện thể hiện ở chỗ:
A. Làm dung dịch trở thành vật liệu dẫn điện
B. Làm dung dịch nóng lên
C. Làm cho thỏi than nối với cực âm nhúng trong dung dịch được phủ một lớp vỏ bằng đồng
D. Làm cho dung dịch này bay hơi nhanh hơn

Câu 14. Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Cơ co giật là do tác dụng sinh lí của dòng điện
B. Tác dụng hóa học của dòng điện là cơ sở của phương pháp mạ điện
C. Hoạt động của chuông điện dựa trên tác dụng từ của dòng điện
D. Bóng đèn bút thử điện sáng là do tác dụng nhiệt của dòng điện

Câu 15. Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

A. Cường độ dòng điện càng lớn thì đèn càng sáng
B. Độ sáng của đèn phụ thuộc vào cường độ của dòng điện
C. Cường độ dòng điện quá nhỏ thì đèn không sáng
D. Đèn không sáng có nghĩa là cường độ dòng điện bằng không

Câu 16. Nên chọn ampe kế nào dưới đây để đo dòng điện có cường độ trong khoảng 0,5A tới 1A chạy qua quạt điện?

A. GHĐ: 2A, ĐCNN: 0,2A
B. GHĐ: 200mA, ĐCNN: 5mA
C. GHĐ: 500mA, ĐCNN: 10mA
D. GHĐ: 1,5A, ĐCNN: 0,1A

Câu 17. Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

A. Vôn, được kí hiệu là V
B. Ampe, được kí hiệu là A
C. Milivôn được kí hiệu là mV
D. Kilôvôn được kí hiệu là kV

Câu 18. Một bóng đèn có hiệu điện thế định mức là 220V. Đặt vào hai đầu bóng đèn các hiệu điện thế sau đây, hỏi trường hợp nào dây tóc của đèn sẽ đứt?

A. 110V B. 220V

C. 300V D. 200V

Đáp án Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2

Câu 1. Chọn D

Khi cọ xát một thanh thủy tinh, hay một thước nhựa bị nhiễm điện do đó mới hút được các vật nhẹ. Vì thế câu D là sai

Câu 2. Chọn B

Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác đó là kết luận đúng

Câu 3. Chọn D

Hai vật nhiễm điện đều là pôliêtilen, hai vật dùng để cọ xát đều là len thì hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại. Câu D là đúng

Câu 4. Chọn C

Nếu A đẩy B, B đẩy C thì A, B, C có điện tích cùng dấu

Câu 5. Chọn A

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Đó là phát biểu đúng nhất về định nghĩa dòng điện. Các định nghĩa B, C, D đều chưa đủ hoặc chưa tổng quát

Câu 6. Chọn D

Các câu A, B đều đúng. Các hạt mang điện dương chuyển động có hướng, các electron chuyển động có hướng tạo đều ra dòng điện

Câu 7. Chọn A

Kim loại là vật liệu dẫn điện vì trong kim loại có sẵn các electron tự do có thể dịch chuyển có hướng

Câu 8. Chọn D

Một mạch điện thắp sáng bóng đèn thì phải có: Nguồn điện, bóng đèn, công tắc và dây dẫn

Câu 9. Chọn B

Sơ đồ b mô tả mạch điện đã cho là đúng

Câu 10. Chọn D

Dòng điện đều gây ra tác dụng nhiệt trong tất cả các dụng cụ đã nêu. Vậy câu đúng là D

Câu 11. Chọn A

Sự tỏa nhiệt khi có dòng điện đi qua được dùng để chế tạo bếp điện

Câu 12. Chọn A

Nam châm có tính chất ừ vì có khả năng hút các vật bằng sắt, thép và làm quay kim nam châm

Câu 13. Chọn C

Tác dụng hóa học của dòng điện: Làm cho thỏi than nối với cực âm nhúng trong dung dịch đồng sunfat được phủ một lớp vỏ bằng đồng

Câu 14. Chọn D

Bóng đèn bút thử điện sáng là do tác dụng quang của dòng điện. Vậy câu D là sai

Câu 15. Chọn D

Đèn không sáng có thể do là cường độ dòng điện quá nhỏ. Vậy nhận xét D là chưa đúng

Câu 16. Chọn D

Để đo dòng điện từ 0,5A tới 1A nên chọn ampe kế có GHĐ: 1,5A, ĐCNN: 0,1A

Câu 17. Chọn B

Ampe, được kí hiệu A là đơn vị đo cường độ dòng điện. Vậy câu B là sai

Câu 18. Chọn C

Đặt vào hai đầu bóng đèn các hiệu điện thế 300V lớn hơn nhiều giá trị định mức thì dây tóc sẽ đứt

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật Lý

    Xem thêm