Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7 - Đề số 2

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật lý

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo bài Đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 7 - Đề số 2 nhằm củng cố lại lý thuyết môn Lý đã được học, làm quen các câu hỏi trắc nghiệm Lý khác nhau trong chương trình học lớp 7.

Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2 (Đề 2)

Câu 1: Nhận xét nào dưới đây là đúng?

A. Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng đẩy các vật khác
B. Thước nhựa sau khi được cọ xát có tính chất đẩy các vật nhẹ
C. Sau khi được cọ xát, nhiều vật có khả năng hút các vật khác
D. Mảnh pôliêtilen sau khi bị cọ xát bằng mảnh len không có khả năng hút hoặc đẩy các vụn giấy

Câu 2. Chọn câu đúng:

A. Chỉ có các vật rắn mới bị nhiễm điện
B. Chỉ có các chất rắn và lỏng bị nhiễm điện
C. Chất khí không bao giờ bị nhiễm điện
D. Tất cả mọi vật đều có khả năng nhiễm điện

Câu 3. Hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại thì:

A. Đẩy nhau
B. Không đẩy, không hút
C. Hút nhau
D. Vừa đẩy, vừa hút

Câu 4. Chọn câu đúng:

Một vật trung hòa về điện nếu:

A. Mang nhiều điện tích dương hơn điện tích âm
B. Mang điện tích âm bằng với điện tích dương
C. Mang nhiều điện tích âm hơn điện tích dương
D. Mất bao nhiêu điện tích âm thì nhận bấy nhiêu điện tích dương

Câu 5. Chọn câu trả lời đúng nhất

Bóng đèn bút thử điện sáng khi:

A. Mảnh pôliêtilen bị nhiễm điện
B. Chạm mảnh tôn gắn với đầu bút thử điện vào mảnh pôliêtilen
C. Tay ta chạm vào đầu trên của bút thử điện
D. Các điện tích chuyển dời qua nó

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không chính xác?

A. Nguồn điện là nguồn cung cấp dòng điện lâu dài để các thiết bị điện có thể hoạt động
B. Nguồn điện luôn có hai cực âm và dương
C. Bóng đèn bút thử điện sáng chứng tỏ có điện tích dịch chuyển qua nó
D. Khi mắc bóng đèn vào mạch điện mà đèn không sáng thì nguyên nhân chính là do dây tóc bóng đèn đã bị đứt

Câu 7. Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện là:

A. Sứ, thủy tinh, nhựa
B. Nilông, sứ, nước nguyên chất
C. Sơn, gỗ, cao su
D. Nhựa bakelit, không khí

Câu 8. Dòng điện trong kim loại là dòng:

A. Chuyển động có hướng của các electron tự do
B. Chuyển động có hướng của các electron nằm bên trong của lớp vỏ nguyên tử
C. Chuyển động có hướng của các hạt mang điện tích dương
D. Chuyển động có hướng của các nguyên tử

Câu 9. Bóng đèn nào sau đây khi phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí?

A. Bóng đèn đui ngạnh
B. Bóng đèn pin
C. Bóng đèn neon
D. Bóng đèn xe gắn máy

Câu 10. Dưới đây là các sơ đồ mạch điện, đèn pin đang sáng do bốn học sinh vẽ (hình 30). Hỏi sơ đồ nào vẽ đúng?

A. Sơ đồ a
B. Sơ đồ b
C. Sơ đồ c
D. Sơ đồ d

Đề kiểm tra Vật lí 7 kì 2

Câu 11. Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong những dụng cụ nào sau đây?

A. Nồi cơm điện
B. Quạt điện
C. Máy thu thanh (radio)
D. Máy tính bỏ túi

Câu 12. Người ta ứng dụng tác dụng hóa của dòng điện vào các việc:

A. Mạ điện
B. Làm đi – na – mô phát điện
C. Chế tạo loa
D. Chế tạo mi – crô

Câu 13. Phát biểu nào dưới đây là không đúng?

A. Liên hệ giữa ampe với miliampe là: 1A = 1000mA
B. Liên hệ giữa miliampe với ampe là: 1mA = 0,01A
C. Đơn vị của cường độ dòng điện là: ampe, kí hiệu là A
D. Dụng cụ để đo cường độ dòng điện là ampe kế và miliampe kế

Câu 14. Trường hợp đổi đơn vị nào sau đây là sai?

A. 1,5V = 1500mV
B. 0,25V = 25mV
C. 80mV = 0,08V
D. 3000mV = 3V

Câu 15. Sơ đồ nào trong hình 31 dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn?

Đề kiểm tra Vật lí 7 kì 2

Đáp án Đề kiểm tra Vật Lí 7 học kì 2

Câu 1. Chọn C

Nhiều vật sau khi bị cọ xát thì có khả năng hút các vật khác. Vì khi đó chúng được nhiễm điện

Câu 2. Chọn D

Câu đúng: Tất cả mọi vật đều có khả năng nhiễm điện

Câu 3. Chọn A

Hai mảnh pôliêtilen nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau

Câu 4. Chọn B

Khi nói về mộ vật trung hòa, câu đúng là: Một vật trung hòa về điện nếu mang điện tích âm bằng với điện tích dương

Câu 5. Chọn D

Bóng đèn bút thử điện sáng khi các điện tích chuyển dời qua nó

Câu 6. Chọn D

Khi mắc bóng đèn vào mạch điện mà đèn không sáng thì nguyên nhân có thể có nhiều chứ không phải chỉ do dây tóc bóng đèn đã bị đứt

Câu 7. Chọn A

Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện là: sứ, thủy tinh, nhựa

Câu 8. Chọn A

Theo định nghĩa: dòng điện trong kim loại là dòng chuyển động có hướng của các electron tự do

Câu 9. Chọn C

Bóng đèn neon phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí

Câu 10. Chọn A

Sơ đồ vẽ đúng mạch điện trong đèn pin là sơ đồ A

Câu 11. Chọn A

Tác dụng nhiệt của dòng điện là có ích trong nồi cơm điện

Câu 12. Chọn A

Người ta ứng dụng tác dụng hóa của dòng điện vào việc mạ điện

Câu 13. Chọn B

1mA = 0,001A, vậy phát biểu B là sai

Câu 14. Chọn B

Ta có 0,25V = 250mV. Vậy trường hợp đổi đơn vị sai là 0,25V = 25mV

Câu 15. Chọn D

Sơ đồ D dùng để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn

Đánh giá bài viết
1 300
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Vật Lý

Xem thêm