Đề luyện thi ioe lớp 5 cấp quốc gia năm 2022 Online

Trắc nghiệm IOE lớp 5 cấp quốc gia năm 2022 Online

Nằm trong bộ đề thi IOE tiếng Anh lớp 5, Đề luyện thi IOE cấp quốc gia lớp 5 có đáp án tổng hợp nhiều dạng kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm lớp 5 giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập tại nhà hiệu quả.

 • I. DEFEAT THE GOAL KEEPER.
 • 1. Is this your school bag? _ Yes, it is. It's ________.
 • 2. There are _________clouds.
 • 3. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
 • 4. Nam is happy __________ today is his birthday.
 • 5. Let's learn some __________
 • II. FILL THE BLANK
 • 1. MU__EUM
  S
 • 2. H__AD
  E
 • 3. STO__Y
  R
 • 4. BED__OOM
  R
 • 5. TA__LE
  B
 • III. LEAVE ME OUT!
 • 1. ENODUGH
  D
 • 2. CHEASS
  A
 • 3. WATEER
  E
 • 4. NEPAR
  P
 • 5. EXCIATING
  A
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 1.094
Sắp xếp theo
Đề thi IOE lớp 5 Xem thêm