Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2019 - 2020

Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Để chuẩn bị cho kì thi IOE Tiếng Anh lớp 5 sắp diễn ra, VnDoc mời các em luyện tập với Đề luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2019 - 2020 bao gồm nhiều dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi IOE chính thức, giúp các em có thể luyện đề trực tiếp, từ đó làm quen với đề và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Cuộc thi IOE Tiếng Anh các khối năm học 2019 - 2020 sắp diễn ra, để chuẩn bị cho kì thi đạt kết quả cao, mời các em ôn tập với Bộ đề luyện thi Olympic năm 2019 do VnDoc sưu tầm và đăng tải. Bộ đề luyện thi IOE tiếng Anh với đầy đủ các lớp cho các em tham khảo và luyện tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề và đáp án tại: Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1

Tham khảo thêm: Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 2 năm 2019 - 2020

 • Bài 1. Choose the correct answer.
 • 1. Are you a student or a teacher?
 • 2. _____ down, please !
 • 3. _____ up please !
 • 4. What is_______ favourite colour? - I like red.
 • 5. Whose book is this?
 • 6. Choose a word which has different part of pronunciation:
 • 7. What are ______?. They are my books.
 • 8. Can you drink _________?. Yes, I can.
 • 9. I am ...a picture now.
 • 10. Tick the odd one out
 • Bài 2. Fill the blank.
 • 1. sub_ect
  Chỉ điền chữ cái còn thiếu
  j
 • 2. do_tor
  c
 • 3. j_ans
  e
 • 4. cour_e
  s
 • 5. sund_y
  a r
 • 6. th_ee
  r
 • 7. _limb
  c
 • Bài 3. Matching.
  1. coconut a. cầu lông
  2. grape b. nho
  3. badminton c. sân trường
  4. England d. màn hình
  5. Desktop e. Nước Anh
  6. apple f. Bóng chuyền
  7. volleyball g. bến xe buýt
  8. bus-stops h. chai
  9. schoolyard i. dừa
  10. bottles j. táo
 • 1 -
  i
 • 2 -
  b
 • 3 -
  a
 • 4 -
  e
 • 5 -
  d
 • 6 -
  j
 • 7 -
  f
 • 8 -
  g
 • 9 -
  c
 • 10 -
  h
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
31 2.736
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi IOE lớp 5 Xem thêm