Đề luyện thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 1 năm 2019 - 2020

Đề ôn thi IOE tiếng Anh 5 có đáp án

Nằm trong bộ đề luyện thi IOE lớp 5, đề ôn thi Olympic tiếng Anh lớp 5 vòng 1 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và biên tập giải đáp án. Đề kiểm tra tiếng Anh gồm những dạng bài tập tiếng Anh thường gặp trong đề thi chính thức giúp các em hoc sinh ôn tập hiệu quả.

Bài 1. Choose the correct answer.

1. Are you a student or a teacher?

a. Yes, I am

b. No, I am not

c. I'm a student

d. Yes, I

2. _____ down, please !

a. Sit .

b. Open

c. Close

d. Stand

3. _____ up please !

a. Sit

b. Open

c. Close

d. Stand

4. What is_______ favourite colour? - I like red.

a. his

b. her

c. your

d. you

5. Whose book is this?

a. It's me

b. It's her.

c. It's him.

d. It's mine.

6. Choose a word which has different part of pronunciation:

a. do

b. mother

c. brother

d. sometime

7. What are ______?. They are my books.

a. it

b. this

c. that

d. these

8. Can you drink _________?. Yes, I can.

a. orange Juice

b. rice

c. chicken

d. bread

9. I am ...a picture now.

a. writing

b. playing

c. singing

d. drawing

10. Tick the odd one out

a. picture

b. red

c. black

d. green

Bài 2. Fill the blank.

1. sub_ect

2. do_tor

3. h_ad

4. j_ans

5. cour_e

6. sund_y

7. e_d

8. th_ee

9. ha_f

10. _limb

Bài 3. Matching.

1. coconuta. cầu lông
2. grapeb. nho
3. badmintonc. sân trường
4. Englandd. màn hình
5. Desktope. Nước Anh
6. applef. Bóng chuyền
7. volleyballg. bến xe buýt
8. bus-stopsh. chai
9. schoolyardi. dừa
10. bottlesj. táo

Đáp án có trong file tải: Giải IOE tiếng Anh lớp 5 vòng 1. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
30 4.366
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm