Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 13

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn tập giữa 1 lớp 1 môn Toán - Đề 13
1. a) Viết số thích hợp vào ô trống:
b) Khoanh o số lớn nhất: 9, 4, 8, 6, 3.
2. Vẽ thêm cho đủ 10 dấu chéo (X) vào mỗi khung hình:
3. Vẽ thêm hoặc gạch bớt dấu (.) để hình A bằng hình B
4. Tính:
2 + 2 = ………… 2 + 0 + 3 = …………
4 + 1 = ………… 1 + 2 + 1 = …………
5 + 0 = ………… 1 + 3 + 1 = …………
5.
6. Điền số vào ô thích hợp với hình:
Hình vẽ hình tam giác
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đáp án Đề ôn tập giữa 1 lớp 1 môn Toán - Đề 13
1. a) Điền vào 2 dãy số:
0 9; 10 1
b) (9)
2. Vẽ thêm vào A: 4 dấu (x), vào B: 7 dấu (x).
3. Làm cho hai hình A B bằng nhau hai cách:
Gạch bớt 2 dấu (•) hình A.
Vẽ thêm 2 dấu (•) hình B.
4. Tính:
2+2=4 2+0+3=5
4 + 1 = 5 1 + 2 + 1 = 4
5 + 0 = 5 1 + 3 + 1 = 5
5. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (…):
8 < 10 4 = 1 + 3
5 < 7 7 > 2 + 2
8 >1 0 + 3 > 1
6. Hình vẽ 4 hình tam giác.
Ngoài ra các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/toan-lop-1-nang-cao

Đề ôn tập giữa kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 13

Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 13 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải dành cho các em học sinh tham khảo, giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị tốt các kì thi môn Toán lớp 1.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 - Đề 14

Ngoài Đề ôn tập giữa học kì 1 Toán lớp 1 - Đề 13 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 507
Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm