10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020

10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh lớp 1 tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 1, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 1 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 1. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Tính:

a. 2 + 3 = …

3 + 3=…

1 + 4 = …

2 + 4 =…

b. 1 + 4 + 3 = …

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm?

a. ……. + 4 = 6

…….. = 3 + 2

3 + …… = 7

8 = ….. + 3

b.

1

….…

3

4

5 < ….. < 7

Câu 3: Điền dấu > ,< , =

2 + 3 … 4

4 + 0 ….. 5

3 + 1 ….. 2 + 3

3 + 3 ….. 4

Câu 4.

a. Khoanh vào số bé nhất: 5 , 1 , 4 , 3 , 2 , 7 , 9

b. Khoanh vào số lớn nhất: 5 , 7 , 9 , 4 , 2 , 6 , 8

Câu 5. Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………………………………………..

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………………………………………..

Câu 6.

a. Các số bé hơn 10 là: ………….

b. Trong các số từ 0 đến 10:

- Số bé nhất là: …….

- Số lớn nhất là: …..

Câu 7: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hình bên có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

A. 4 hình tam giác

B. 5 hình tam giác

C. 6 hình tam giác.

D. 7 hình tam giác.

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 1:

a. 2 + 3 = 5

3 + 3 = 6

1 + 4 = 5

2 + 4 = 6

b. 1 + 4 + 3 = 8

2 + 3 + 3 = 8

Câu 2:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 3:

2 + 3 > 4

4 + 0 < 5

3 + 1 < 2 + 3

3 + 3 > 4

Câu 4:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 1

Câu 5:

Viết các số 8; 4; 2; 5; 6; 9:

a.Theo thứ tự từ bé đến lớn: 2; 4; 5; 6; 8; 9

b.Theo thứ tự từ lớn đến bé: 9; 8; 6; 5; 4; 2

Câu 6:

a. Các số bé hơn 10 là: 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1; 0

b. Trong các số từ 0 đến 10:

- Số bé nhất là số 0

- Số lớn nhất là số 10

Câu 7:

C. 6 hình tam giác

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Viết số thích hợp vào ô trống

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2: Nối ô trống với số thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3: Điền số thích hợp?

8 < …..            9 < …..            6 < ….. < 8

….. > 7           10 > …..           8 < ….. < 10

Câu 4: Viết số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5: Tính:

a.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

b. 5 + 0 + 2 = ….

6 + 1 + 2 = …..

1 + 2 + 3 = …..

4 + 3 + 2 = …..

Câu 6: Nối ô trống với số thích hợp:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7: Chọn câu trả lời đúng

Hình bên có bao nhiêu hình vuông?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

A. 1 hình vuông

B. 3 hình vuông

C. 4 hình vuông

D. 5 hình vuông

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 1:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 2:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 3:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 4:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 5:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 6:

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 2

Câu 7:

D. 5 hình vuông.

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 1: Điền số thích hợp vào ô trống

1 + … = 3

… + 3 = 5

… + 2 = 7

… + 0 = 6

Câu 2: Tính

1 + 2 + 4 = …

4 + 0 + 3 = …

2 + 3 + 4 = …

3 + 4 + 2 = …

Câu 3: Nối ô trống với số thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

5 > … > … > 2                     7 > … > … > … > 3

Câu 5: Số?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6: Viết phép tính thích hợp

Toàn có 3 viên bi, Lâm có 2 viên bi. Hỏi hai bạn có bao nhiêu viên bi?

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Hình bên có:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 8: Viết phép tính thích hợp

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Đáp án Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 1:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 2:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 3:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 4:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 5:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 6:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Câu 7:

- S

- Đ

Câu 8:

Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán lớp 1 - Đề 3

Bên cạnh 10 Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 mà VnDoc đã chọn lọc sưu tầm để đăng tải, thì các em có thể tham khảo thêm 10 Đề ôn tập giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 bao gồm chi tiết các bài tập về kiểm tra đọc và kiểm tra viết để các em học sinh ôn tập, luyện tập kỹ năng đọc, viết môn Tiếng Việt lớp 1 giúp cho kỳ thi giữa học kỳ 1 đạt kết quả cao, để đảm bảo cả 2 môn Toán và Tiếng Việt đều có kết quả như mong muốn.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu thêm tới các bạn học sinh tài liệu về Tiếng Việt 1 cùng các chuyên mục lớp 1 khác quan trọng như: Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1, Đề kiểm tra cuối tuần Tiếng Việt 1, Bài tập cuối tuần lớp 1, Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 1,....

Đánh giá bài viết
3 17.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 1 Xem thêm