Đề thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Hướng Dương

Đề thi lý thuyết giáo viên dạy giỏi trường mầm non

Đề thi giáo viên dạy giỏi trường mầm non Hướng Dương là đề thi giáo viên dạy giỏi cấp trường phần kiểm tra lý thuyết bao gồm 2 phần thi: Phần trắc nghiệm và phần tự luận giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi giáo viên dạy giỏi cấp trường. Mời các thầy cô tham khảo.

Đề bài thi giáo viên giỏi trường mầm non

Hãy chọn các câu trả lời sau đây bằng cách khoang tròn vào a (b, c, d) đúng nhất:

Câu 1. Tại sao giáo viên mầm non luôn luôn phải tự bồi dưỡng để nâng cao mình?

a) Để ngày càng hoàn thiện nhân cách cá nhân

b) Để có kiến thức đủ đáp ứng yêu cầu công việc

c) Để có bằng cấp minh chứng mình đã đạt chuẩn.

d) Câu a và b đúng

Câu 2. Theo các cô, các nội dung để đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non gồm:

a) Phẩm chất tư tưởng, chính trị; kỹ năng chuyên môn; kỹ năng sư phạm

b) Phẩm chất tư tưởng, chính trị; nâng cao tay nghề; phẩm chất đạo đức lối sống.

c) Nâng cao tay nghề; đảm bảo ngày giờ công; rèn luyện sức khỏe.

d) Phẩm chất đạo đức; ý thức tổ chức; trinh độ tay nghề

Câu 3. Bộ chuẩn phát triển trẻ em là gì?

a) Tiêu chuẩn phát triển của trẻ cần phải đạtở từng độ tuổi

b) Là những mong đợi về những gì trẻ nên biết và có thể làm được dưới tác động của giáo dục.

c) Là những yêu cầu về những gì trẻ cần phải biết có thể làm được dưới sự hướng dẫn của giáo dục.

d) Cả a, b, c đều đúng.

Câu 4. Mục đích ban hành Bộ chuẩn phát triển trẻ em là gì?

a) Hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuần bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1

b) Là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em

c) Tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường và gia đình

d) Câu c sai?

Câu 5. Cấu trúc của Bộ chuẩn phát triển trẻ em gốm?

a) 5 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số.

b) 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 120 chỉ số

c) 5 lĩnh vực, 18 chuẩn, 120 chỉ số

d) 4 lĩnh vực, 28 chuẩn, 100 chỉ số

Câu 6. Các nội dung chính thực hiện xây dựng “ Trường học thân thiện- học sinh tích cực” ?

a) Xây dựng trường “Xanh-Sạch-Đẹp”; tổ chức các hoạt động dạy và học; giáo dục kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian; xây dựng môi trường thân thiện.

b) Tổ chức các hoạt động dạy và học; giáo dục kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian; xây dựng môi trường thân thiện.

c) Xây dựng trường “Xanh-Sạch-Đẹp”; giáo dục kỹ năng sống; tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian; xây dựng môi trường thân thiện.

d) Xây dựng trường “Xanh-Sạch- Đẹp”; Tổ chức các hoạt động dạy và học; tổ chức các hoạt động văn hóa dân gian; xây dựng môi trường thân thiện.

Câu 7. Theo chương trình giáo dục mầm non hàng ngày nhà trường có các hoạt động giáo dục nào?

a) Hoạt động giao lưu cảm xúc; hoạt động với đồ vật; hoạt động chơi; hoạt động chơi - tập có chủ định; hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.

b) Hoạt động chơi – tập có chủ định; hoạt động với đồ vật; hoạt động chơi.

c) Hoạt động giao lưu cảm xúc; hoạt động với đồ vật; hoạt động chơi.

d) Hoạt động chơi; hoạt động chơi - tập có chủ định; hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân

Câu 8. Các nội dung đánh giá trẻ gồm?

a) Tình trạng sức khoẻ của trẻ; thái độ, trạng thái cảm xúc và hành vi của trẻ; kiến thức và kỹ năng của trẻ.

b) Tình trạng tiếp thu của trẻ; tình hình học tập trong ngày; kết quả thực hiện các hoạt động do cô tổ chức.

c) Các chủ đề trẻ được tham gia; tình hình sức khoẻ; kiến thức và kỹ năng của trẻ.

d) Câu b và c sai.

Câu 9. Chương trình mầm non do Bộ giáo dục qui định thực hiện trong các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ hiện nay được ban hành và thực hiện từ năm nào?

a) Năm 2008.

b) Năm 2009

c) Năm 2010

d) Năm 2011

Câu 10. Mục đích thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi nhằm để làm gì?

a) Bảo đảm hầu hết trẻ em 5 tuổi trong cả nước đều được đến lớp,.

b) Chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tiếng Việt và tâm lý sẳn sàng đi học.

c) Bảo đảm chất lượng cho trẻ em vào lớp 1.

d) Cả a, b,c đều đúng.

(Hãy dùng các kiên thức mà các bạn đã có về Giáo dục phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi; Bộ chuẩn 120 chỉ số trẻ 5 tuổi; phong trào ‘trường học thân thiện – học sinh tích cực” để phân tích.) Một nội dung 1 điểm.

- Bồi dưỡng phẩm chất chính trị, tư tưởng;

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn;

- Bồi dưỡng phẩm chất đao đức;

- Bồi dưỡng nhân cách bản thân mình

Khuyến khích: Trình bày, viết chữ đẹp, không sai lỗi chính tả sẽ được thêm 1 đ.

II/CÂU HỎI TỰ LUẬN: (10 điểm)

Hãy nêu nhiệm vụ của giáo viên trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong trường mầm non?

PHẦN ĐÁP ÁN:

Giáo viên mầm non phải luôn luôn tự bồi dưỡng để nâng cao mình:

Chúng ta biết rằng thời kỳ phát triển đây đủ của một đời người, thường xuyên luôn tiếp nhận được sự giáo dục, nó có tác dụng rất lớn ràng buộc đối với sự phát triển về sau; Thời kỳ trẻ thơ không nhận đưpợc giáo dục tốt, sẽ tạo ra sự tổn thất thường là khó bù đắp. Không ti1nh đến là vì yêu cầu của xã hội hay do việc thực hiện chương trình gaió dục thì giáo viên mầm non luôn có vai trò tác dung hêt sức quan trọng, không thể thiếu, càng không thể thấp, về tư tưởng, phẩm chất dạo đức, trình độ, năng lực, sự nhạy bén, tính tháo vác, sự hứng thú yêu nghề … của giáo viên ảnh hương trực tiếp đến sự trưởng thành của trẻ thơ; phát huy tính tích cực,, tính sáng tạo của giáo viên có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, có tác dụng bảo đảm nâng cao chất lượng gíao dục.

Trong đầu trẻ thơ, giáo viên có đủ quyền uy tuyệt đối, đặc biệt là sau khi trẻ hình thành ý thức giáo viên là người có học vấn, cái gì giáo viên cũng biết, trẻ tin tưởng, hoàn toàn không nghi ngờ. Trẻ luôn tin lời cô giáo dạy ( nếu có yêu cầu của ba mẹ, yêu cầu của cô giáo thì bao giờ trẻ cũng thực hiện yêu cầu của cô giáo) Có thể nói lời nói của giáo viên dường như có ý nghĩa “pháp luật” đối với trẻ. Chính điều này khiến chúng càng có tình cảm đặc biệt đối với giáo viên. Hình tượng giáo viên, thậm chí từng bước chân, từng cử chỉ, cái giơ tay, lắc đầu…không giờ khắc nào lại không ảnh hưởng đến tâm hồn thơ ngây của trẻ. Cho nên vai trò của giáo viên trong chăm sóc giáo dục trẻ hết sức quan trọng.

Trong quá trình dạy dỗ giáo dục trẻ, phương châm kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình là điều tất yếu. Muốn cho mối quan hệ này được đạt hiệu quả cao nhất thiết giáo viên cũng phải có năng lực nhất định. Mỗi trẻ sinh ra lớn lên ở một gia đình hoàn toàn khác nhau, việc tim hiểu, tạo được mối quan hệ tốt giữa gia đình và giáo viên là một việc làm không phải dễ dàng.

Do vậy giáo viên mầm non luôn luôn phải tự bồi dưỡng nâng cao mình để hoàn toàn có thể tự tin thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của một giáo viên nhân dân.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
2 2.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm