Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD - ĐT BẮC NINH ĐỀ THI GIỮA HỌC K I
TRƯỜNG THPT THÁI TỔ Môn: Hoá học 10
Năm học 2018 2019
Ngày thi: 26/10/2018
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (4,0 điểm): Nguyên tử của nguyên tố X cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s
2
.
Nguyên tử của nguyên tố Y 11 electron trên các phân lớp p.
a. Viết cấu hình electron nguyên tử của X, Y cho biết X, Y kim loại, phi kim
hay khí hiếm? Vì sao?
b. Xác định vị trí của X, Y trong BTH.
c. Viết công thức phân tử oxit cao nhất, công thức hidroxit tương ứng của X Y.
Cho biết tính chất của các hợp chất đó.
d. So sánh tính phi kim của đơn chất Y với lưu huỳnh (Z=16). Giải thích.
(Cho Z
Mg
= 12; Z
Cl
= 17)
Câu 2 (2,0 điểm): Kim loại R thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.
Cho 4,11 gam R vào 95,95 ml H
2
O (D
H2O
= 1 g/ml), sau phản ứng thu được dung dịch bazơ
0,672 lít khí H
2
(đktc).
a. Tìm kim loại R.
b. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được sau phản ứng.
Câu 3 (1,0 điểm): Nguyên tố X thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn. Trong hợp chất khí
với hiđro của X thì X chiếm 82,353% về khối lượng. m X ng thức hợp chất khí với
hiđro của X.
Câu 4 (2,0 điểm): Nguyên tố X 2 đồng vị A B. Đồng vị A tổng số hạt bản
54, trong đó số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện âm 3 hạt. Tổng số hạt cơ
bản trong đồng vị B ít hơn trong A 2 hạt.
a. Tính số khối của mỗi đồng vị.
b. Tìm nguyên tử khối trung bình của X. Biết tỉ lệ số nguyên tử của đồng vị A B
1 : 3.
c. Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của đồng vị A trong CaX
2
biết
Ca=40.
Câu 5 (1,0 điểm): Hòa tan hoàn toàn 23 gam hỗn hợp gồm Ba 2 kim loại kiềm A, B
thuộc 2 chu liên tiếp vào ớc thu được dung dịch D 5,6 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,09
mol Na
2
SO
4
vào dung dịch D thì sau phản ứng vẫn còn ion Ba
2+
. Nếu thêm 0,105 mol
Na
2
SO
4
vào dung dịch D thì sau phản ứng còn Na
2
SO
4
. Tìm 2 kim loại kiềm.
----------------Hết----------------
(Đề thi gồm 01 trang)
(Cho NTK các nguyên tố: H=1; Li=7; Be = 9; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24;
Si = 28; P =31; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Br = 80; Rb=85; Ba=137)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI GIỮA KỲ I
Môn: HOÁ HỌC 10
Năm học 2018 2019
Nội dung
Điểm
Câu 1
(4,0 điểm)
a. - C.h.e của X: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
; Y: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
5
- X Mg, kim loại. Y Cl, phi kim.
0,5
0,5
b. - Vị trí của X, Y giải thích
1,0
c. - Công thức MgO (là oxit bazơ) Mg(OH)
2
(là bazơ)
- Cl
2
O
7
(là oxit axit) HClO
4
(là axit mạnh)
0,5
0,5
d. Viết c.h.e của S (Z=16) xác định vị trí.
- S Cl cùng chu kỳ 3 trong một chu kỳ theo chiều
tăng của Z, tính phi kim tăng dần nên tính phi kim của Cl > S
0,5
0,5
Câu 2
(2,0 điểm)
a. R + 2H
2
O R(OH)
2
+ H
2
n
H2
= 0,03 mol n
R
= 0,03 M
R
= 4,11 : 0,03 = 137 R
Ba
0,5
1,0
b. m
Ba(OH)2
= 0,03.171 = 5,13 gam
m
dd sau
= m
Ba
+ m
H2O
m
H2
= 4,11 + 95,95 0,06 = 100 gam
C%
Ba(OH)2
= 5,13%
0,5
Câu 3
(1,0 điểm)
- Nguyên tố X thuộc nhóm VA nên công thức hợp chất khí
với H XH
3
%X = M
X
: (M
X
+ 3) = 82,353% M
X
= 14 X là N
X N Công thức hợp chất khí NH
3
0,5
0,5
Câu 4
(2,0 điểm)
a. Trong đồng vị A 2p + n = 54 n p = 3 p = 17 n
= 20
Số khối của A = 17 + 20 = 37
Số khối của B = 37 2 = 35
0,5
0,5
b. Nguyên tử khối trung bình của X
A
X
= (37.1 + 35.3) : 4 = 35,5
0,5
c. Giả sử t 1 mol CaCl
2
n
Cl
= 2 mol
Số mol
37
Cl = 25%.2 = 0,5 mol Khối lượng
37
Cl = 18,5
gam
Phần trăm khối ợng của
37
Cl trong CaCl
2
là:
18,5 : 111 = 16,67%
0,5
Câu 5
(1,0 điểm)
- Đặt CTTB của 2 kim loại kiềm A, B R
Ba + 2H
2
O Ba(OH)
2
+ H
2
x x x (mol)
2R + 2H
2
O 2ROH + H
2
y y y/2 (mol)
Ba(OH)
2
+ Na
2
SO
4
BaSO
4
+ 2NaOH
x x
Theo bài ra ta x + y/2 = 0,25 (1)
137x + Ry = 23 (2) 0,09 < x < 0,105 (3)
0,5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Từ (1) (2) x = (0,5R 23) : (2R-137)
Kết hợp với (3) 29,7 < R < 33,3
2 kim loại kiềm 2 chu kỳ liên tiếp nhau nên Na K
0,5
Xem thêm c bài tiếp theo tại: https://vndoc.com/giai-bai-tap-hoa-10-nang-cao

Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi giữa học kì 1 lớp 10 môn Hóa học năm 2018 - 2019 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh giải Hóa 10 tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.406
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm