Đề thi KSCL môn Vật lý 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1

SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
(Đề thi có 01 trang)
ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
Môn thi: Vật lý 10 (Toán, Hoá, Tin, Cận 1)
Thi gian làm bài 150 phút
Ngày 21/08/2018
Câu 1 (2 đim) :
Giữa 2 điểm AB hiệu điện thế không đổi bằng 36V, người ta mắc song song 2 điện trở
R
1
= 40
, R
2
= 60
.
a) Tính điện trở tương đương
của đoạn mạch.
b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và qua mạch chính.
c) Tính công suất tiêu thụ của toàn mạch
d) Mắc thêm một bóng đèn Đ ghi (12V 24W) nối tiếp với đoạn mạch trên. Đèn Đ sáng bình
thường không? Tại sao?
Câu 2 (1 đim) : Dùng một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 6cm
a) Dựng ảnh của vật qua kính
b) Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần .
Câu 3 ( 2 đim): Một xe máy xuất phát từ A chuyển động thẳng nhanh dần đều không vận tốc ban đầu.
Sau 4s thì đạt vận tốc 18km/h. Chọn chiều dương chiều chuyển động, gốc tọa độ trùng với A, gốc
thời gian là lúc xuất phát.
a. Xác định gia tốc của xe máy.
b. Viết phương trình chuyển động của xe máy.
c. Tìm vị trí của xe sau 2s.
Câu 4 (2 đim) : Thang máy của toà nhà cao tầng
chuyển động đồ thị vận tốc theo thời gian như hình
bên.
a. Lập phương trình chuyển động của mỗi giai đoạn.
Chọn gốc tọa độ vị trí thang máy bắt đầu chuyển
động, chiều dương cùng chiều chuyển động của thang
máy, mốc thời gian lúc tháng máy bắt đầu chuyển
động.
b. Vẽ đồ thị gia tốc theo thời gian của các giai đoạn
trên cùng một hệ tọa độ.
Câu 5 (2 đim): Một ô tô có các bánh xe bán kính R = 30 cm chuyển động lăn không trượt trên đường.
Biết rằng các bánh xe ô tô đang quay đều với vận tốc 10 vòng/s. Tìm:
a. Vận tốc của ô tô.
b. Chu quay gia tốc hướng tâm đối với trục quay của điểm M trên vành bánh xe điểm N
nằm trên 1 bán kính của bánh xe, N cách trục quay 20 cm.
Câu 6 (1 đim): Trong nửa giây cuối cùng trước khi chạm đất, vật rơi tự do đi được quãng đường gấp
đôi quãng đường đi được trong nửa giây ngay trước đó. Hỏi vật đã được thả rơi từ độ cao nào?
Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy g = 10 m/s
2
.
------------------Hết------------------
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
t(s)
5
10 15
5
v(m/s)
O
SỞ GD VÀ ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH
HDC ĐỀ THI ĐỊNH KỲ LẦN I
Môn thi: Vật lý 10 (Toán, Hoá, Tin, Cận 1)
Câu 1. 2 điểm
a)Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

12
12
.40.60
24( )
100
RR
R
RR

(0,25 đ)
b) Cường độ dòng điện qua mạch chính là

1
1
36
0,9( )
40
U
I
A
R



1
2
36
0,6( )
60
U
I
A
R


I = I
1
+ I
2
= 0,9 + 0,6 = 1.5 (A) (0,5 đ)
c) Công thức tiêu thụ của toàn mạch
P = U.I = 36.1,5 = 54 (w) (0,5 đ)
d) Điện trở bóng đèn là:

2
2
d
12
6( )
24
dm
U
R
P

 
Điện trở tương đương toàn mạch là:
R’ = R + R
đ
= 24 + 6 =
30( )

Cường độ dòng điện qua tòan mạch lúc này là


'
'
36
1, 2
30
U
I
A
R


Vìđoạn mạch mắc nối tiếp nên I
đ
= I’ = 1,2A
Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là: (0,25 đ)
U
đ
= I
đ
. R
đ
= 1,2 . 6 = 7,2 (V)
U
đ
< U
đm
=> đèn sáng yếu (0,25 đ)
Câu 2. 1điểm
a) Vẽ hình 0,5 đ
b) Theo hình vẽ ta có:
A’B’O ABO
A
O
OA
A
B
BA '''
(1)
Mặt khác ta có A’B’F’ OIF’
'
''''
OF
FA
O
I
BA
vì AB = OI
'' ''
'
BAF
A
BOF
( 2)
Từ (1) và (2) ta có
'
''
'
'''
OF
OFOA
OF
FA
A
O
OA
hay
'
'''
OF
OFOA
OA
OA
Thay số, tính được OA’ =15 (cm) . 0,25 đ
Ta có :
'' ' 15
2,5
6
AB AO
AB AO

Vậy ảnh lớn hơn vật 2,5 lần 0,25đ
Câu 3.(2 điểm)
a) a = 5/4 = 1,25m/s
2
1 đ
b) 𝑥

0,625𝑡
0,5 đ
c) 𝑠 𝑥 0,625.4 2,5𝑚 0,5đ
Câu 4 (2 điểm).
a. Vận tốc luôn dương, ta chọn chiều dương là chiều chuyển động của thang máy.
-Giai đoạn 1: 0 (s) đến 5 (s), chuyển động thẳng nhanh dần đều,
a
1
=Δv/Δt= (5-0)/(5-0)=1 (m/s
2
),
x
1
=0+ a
1
t
2
/2
x
1
=0,5 t
2
( x
1
:m ;t : s), với 0t5. ----------0,5 điểm
-Giai đoạn 2: 5 (s) đến 10 (s), chuyển động thẳng đều,
x
2
= 0,5 x 5
2
+5 (t-5)
x
2
= -12,5 +5 t ( x
2
:m ;t : s), với 5t 10. ----------0,5 điểm
-Giai đoạn 3: 10 (s) đến 15 (s), chuyển động thẳng chậm dần đều,
a
3
=Δv/Δt= (0-5)/(15-10)=-1 (m/s
2
),
x
3
=(-12,5 +5 x10) +5(t-10)+ a
3
(t-10)
2
/2
x
3
==-62,5+15t-0,5 t
2
( x
3
:m ;t : s), với 10 t 15. ----------0,5 điểm
b. Vẽ đồ thị a-t ----------0,5 điểm
Câu 4 (2 điểm).
a. Bánh xe lăn không trượt nên độ dài cung quay được của một điểm trên vành bánh xe bằng quãng
đường mà xe đi được nên v=Rω.
Theo bài ω=10x2π rad/s. (0,5đ)
Vận tốc của ô tô là v= 0,3 x 10x2π=18,84 (m/s). ------0,5 điểm
b. T=2π/ ω =0,1 (s) ------0,5 điểm
a
M
= ω
2
R
M
=789 (m/s
2
). ------0,5 điểm
Câu 5 (1 điểm).
Gọi thời gian vật rơi là t (s).
Quãng đường vật đi được trong nửa giây cuối cùng là
s
1
=gt
2
/2- g(t-0,5)
2
/2= g (t-0,25)/2. ------0,25 điểm
Quãng đường vật đi được trong nửa giây ngay trước đó là :
s
2
=g(t-0,5)
2
/2- g(t-1)
2
/2= g (t-0,75)/2. ------0,25 điểm
Theo đề bài s
1
=2 s
2
, suy ra t=1,25 (s). ------0,25 điểm
Vật rơi từ độ cao h= gt
2
/2=7,81 (m). ------0,25 điểm

Đề thi KSCL môn Vật lý 10 năm học 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh lớp 10 tham khảo tài liệu Đề thi KSCL môn Vật lý 10 năm học 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Bắc Ninh lần 1, tài liệu gồm 6 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 150 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

-------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.130
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm