Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 6

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 6 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, nội dung đề thi bám sát nội dung đã được học môn Hóa học THCS, nhằm ôn tập cũng như củng cố lại các nội dung kiến thức bài tập cho các bạn học sinh.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 6

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 đặc, nóng?

A. Cu, Mg(OH)2, Fe2O3

B. SO2, CuO, Ba(OH)2

C. SO2, Ag, NaOH

D. FeO, Zn, P2O5

Câu 2. Dẫn từ từ 672 ml khí CO2 (đktc) vào một dung dịch có hòa tan 1,6 gam NaOH. Sản phẩm thu được chứa

A. Na2CO3

B. NaOH và Na2CO3

C. NaHCO3

D. Na2CO3 và NaHCO3

Câu 3. Dãy gồm các bazơ không bị nhiệt phân hủy?

A. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2

B. Fe(OH)2, Cu(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, KOH và Ca(OH)2

D. KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2

Câu 4. Cho phản ứng hóa học sau:

FeO + H2SO4 (đặc) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe2(SO4)3 + H2O + SO2

Tổng hệ số cân bằng phản ứng trên là:

A. 11

B. 13

C. 10

D. 12

Câu 5. Có thể dùng chất nào sau đây để làm khô khí oxi (khí oxi có lẫn hơi nước)?

A. SO2

B. SO3

C. CuO

D. P2O5

Câu 6. Cho 16,25 gam Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được m gam muối ZnSO4. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là:

A. 40,25 gam

B. 20,125 gam

C. 60,375 gam

D. 48,3 gam

Câu 7. Phản ứng giữa hai chất nào sau đây không tạo thành khí lưu huỳnh đioxit?

A. Na2SO3 và HCl

B. FeS2 và O2 (đốt quặng pirit sắt)

C. S và O2 (đốt S)

D. NaSO3 và Ca(OH)2

Câu 8. Cho các chất sau: Na2CO3, NaOH, NaHCO3, H2SO4, Ca(HCO3)2 và CaO.

Số các chất thuộc loại muối là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 9. Cho các cặp chất được trộn lẫn với nhau:

(1) BaSO4 và NaCl

(2) Na2CO3 và BaCl2

(3) KOH và BaCl2

(4) NaOH và MgCl2

Các trường hợp xảy ra phản ứng là:

A. (1) và (2)

B. (1) và (3)

C. (2) và (4)

D. (3) và (4)

Câu 10. Không dùng lọ thủy tính để dựng dung dịch nào sau đây?

A. HCl

B. HF

C. H2SO4

D. HNO3

Câu 11. Cặp chất nào khi phản ứng có khí thoát ra là:

A. Na2CO3 và HCl

B. AgNO3 và NaCl

C. K2SO4 và BaCl2

D. Na2CO3 và CaCl2

Câu 12. Có thể dùng dung dịch chất nào dưới đây để phân biết 3 bột sau: CaO, CaCO3 và BaSO4?

A. Dung dịch axit HCl

B. Dung dịch BaCl2

C. Dung dịch NaOH

D. Dung dịch KCl

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

1) ? + AgNO3 → Cu(NO3)2 + ?

2) ? + Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 + ?

3) ? + ? → CaCO3

4) FeS2 + ? Fe2O3 + SO2

5) SiO2 + Na2CO3 → ? + ?

Câu 2. (2,5 điểm) Cho 11,8 gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu phản ứng vừa đủ với 8,96 lít khí Cl2 (ở đktc). Sau phản ứng thu được hỗn hợp muối.

a) Viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra.

b) Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

c) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

(Cho biết: Al = 27; Ca = 40; H = 1; Cu = 64; S = 32; O =16, Cl = 35,5, Fe = 56)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

1A2D3C4D5D6A
7D8C9C10B11A12A

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1.

1) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

2) 3H2SO4 + 2Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

3) CO2 + CaO → CaCO3

4) FeS2 + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe2O3 + SO2

5) SiO2 + Na2CO3 → 2NaSiO3 + CO2

Câu 2.

a)

Phương trình hóa học của phản ứng:

2Al + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} AlCl3

Cu + Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CuCl2

b)

nCl2 = 0,4 mol

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

m kim loại + mCl2 = m muối => m muối = 11, 8 + 0,4.71 = 40,2 gam

c) Gọi x, y lần lượt là số mol của Al, Cu

2Al + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} AlCl3

x → 3x/2

Cu + Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} CuCl2

y → y

Dựa vào phương trình phản ứng ta có hệ phương trình sau:

\left\{ \begin{array}{l}
27x + 64y = 11,8\\
\frac{{3x}}{y} + y = 0,4
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
x =  0,2\\
y = 0,1
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
{m_A}_l =  0,2.27 = 5,4 gam\\
{m_{Cu}} =  11,8 - 5,4 = 6,4 gam
\end{array} \right.

........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 6 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 631
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm