Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021

Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
B đề thi kho sát cht lượng đầu năm môn Toán lp 10
năm hc 2020 2021
Bn quyn thuc v VnDoc.
Nghiêm cm mi hình thc sao chép nhm mc đích thương mi.
Đề thi kho sát cht lượng đầu năm lp 10 năm 2020 2021
Môn: Toán Đề s 1
Câu 1: Cho biu thc
1 1 4
:
1
11
x x x x
Ax
x
xx
+
= +
−−
a. Tìm điu kin xác định ca biu thc
b. Rút gn biu thc
c. Tìm giá tr x nguyên để A nguyên
Câu 2: Cho phương trình
22
2 1 0x mx m m + + =
a. Gii phương trình khi
1m =
b. Xác định m để phương trình có hai nghim phân bit
tha mãn điu kin
sau:
22
1 2 1 1 2 2
2 3 2 4x x x x x x+ + + =
Câu 3: Cho parabol
( )
2
2
x
P =
đường thng
( )
: 2 3d y x=+
a. V
( )
P
và d trên cùng h trc ta độ
b. Tìm ta độ giao đim ca
( )
P
và d
Câu 4: Cho na đường tròn đường kính
2AB R=
. T A B k hai tiếp tuyến
Ax By. Qua đim M thuc na đường tròn k tiếp tuyến th 3 ct các tiếp
tuyến Ax, By ln lượt C, D. Các đường thng AD, BC ct nhau ti N.
a. Chng minh 4 đim O, M, B, D ng nm trên mt đường tròn, xác định tâm
đường tròn đó
b. Chng minh:
0
90COD =
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
c. Chng minh AB là tiếp tuyến ca đường tròn đường kính CD
d. Xác định v trí ca P để ACDB đạt giá tr nh nht
u 5: Cho 3 s thc dương thỏa mãn điu kin
1xyz =
. Chng minh rng:
2 2 2 2 2 2
1 1 1
1
1 1 1x y y z z x
+ +
+ + + + + +
Đề thi kho sát cht lượng đầu năm lp 10 năm 2020 2021
Môn: Toán Đề s 2
Câu 1: Cho biu thc
22
: , 0, 1
1
1
x x x
A x x
xx
x x x x


= +



−+


a. Rút gn biu thc
b. Biết
( )
4Px=
. Tìm x
c. Tìm giá tr ca x để
( )
1Px
Câu 2: Cho phương trình
2
5 2 0mx x m + =
a. Gii phương trình khi
2m =
b. Tìm điu kin ca m để phương trình 2 nghim phân bit
tha mãn
( )
22
1 2 1 2
21x x x x+ + =
Câu 3: Cho parabol
( )
2
52P x x= + +
đường thng
( )
:d y mx=
a. V
( )
P
và d trên cùng h trc ta độ
b. Tìm điu kin ca m để d ct (P) ti 2 đim phân bit sao cho mt đim có
hoành độ bng 1
Câu 4: Cho na đường tròn tâm O đường kính AB đim M bt nm trên na
đường tròn. Trên na mt phng b AB cha na đường tròn k tiếp tuyến Ax.
Tia BM ct Ax ti I, tia phân giác ca
ct na đường tròn ti E, ct tia MN
ti F tia BE ct Ax ti H, ct AM ti K.
a. Chng minh rng: T giác EFMK là t giác ni tiếp
b. Chng minh tam giác BAF là tam giác cân
Thư viện Đề thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang ch: https://vndoc.com/ | Email h tr: h[email protected] | Hotline: 024 2242
6188
c. AKFH là hình thoi
d. Xác định M để AKFI ni tiếp na đường tròn
Câu 5: Cho 2 s thc x, y không âm thay đổi. Tính giá tr ln nht, giá tr nh
nht ca biu thc:
( )
( ) ( )
22
(1 )
11
xy x y
A
xy
−−
=
++
Đề thi kho sát cht ng đầu năm lp 10 năm 2020 2021
Môn: Toán Đ s 3
Câu 1: Cho biu thc
1 1 2
.
2
x x x x x
P
x
x x x x

+
=−

+
−+


a. Rút gn biu thc.
b. Tìm giá tr ca x nguyên để P đạt giá tr nguyên.
Câu 2:
a. Gii h phương trình:
22
10
3
x xy y
x y xy
+ + =
= +
b. Gii phương trình:
22
25 10 3xx =
Câu 3: Cho phương trình:
( )
22
2 1 3 0x m x m m + =
Tìm giá tr tham s m để phương trình có 2 nghiệm phân bit cùng âm
Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB. I trung điểm của OA. Đường
tròn tâm I đi qua A, P là điểm bt kì nằm trên đường tròn tâm I, AP c (O) ti Q
a. Chng minh rng (I), (O) tiếp xúc vi nhau ti A
b. Chng minh:
//IP OQ
c. Chng minh: PQ = PA
d. Xác đnh v trí của P để tam giác ABQ có din tích ln nht
Câu 5: Chng minh rng:
11x y x y + = +
biết
11
0, 0, 1xy
xy
+ =

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 là tài liệu do VnDoc biên soạn và gửi tới các em học sinh cùng các quý phụ huynh. Bộ đề bao gồm 5 đề thi kèm đáp án giải chi tiết. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập và củng cố lại kiến thức đã được học ở lớp 9, chuẩn bị kiến thức vững vàng khi bước vào lớp 10.

Mời các bạn tải tài liệu để tham khảo hướng dẫn đáp án chi tiết!

-------------------------------------------------

Trên đây Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 năm học 2020 - 2021 là VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Toán lớp 10, Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
16 5.047
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm