Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 4 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn, đề thi nằm trong bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học 10 được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình Hóa THCS. Giúp đánh giá năng lực của các bạn học sinh đối với môn Hóa.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 4

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được với HCl?

A. Cu, Al, Fe

B. Al, Fe, Ag

C. Zn, Cu, Al

D. Al, Fe, Zn

Câu 2. Cho dung dịch chứa 10 gam Ca(OH)2 tác dụng hoàn toàn với một dung dịch chứa 7,3 gam HCl. Nhúng quỳ tím vào dung dịch thu được sau phản ứng thấy quỳ tím.

A. Đổi màu đỏ

B. Đổi màu xanh

C. Không đổi màu

D. Mất màu

Câu 3. Dãy gồm các bazơ không bị nhiệt phân hủy là

A. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Ca(OH)2

B. Fe(OH)2, Cu(OH)2, Mg(OH)2

C. NaOH, KOH và Ca(OH)2

D. KOH, Mg(OH)2, Ca(OH)2

Câu 4. Cho phản ứng hóa học sau:

NaCl + H2O \overset{dpdd}{\rightarrow}X + H2 + Cl2  (có màng ngăn)

X là:

A. Na

B. NaOH

C. Na2O

D. NaClO

Câu 5. Cặp chất có thể tồn tại trong cùng một dung dịch là:

A. KCl và AgNO3

B. Na2CO3 và HCl

C. BaCl2 và H2SO4

D. KNO3 và CaCl2

Câu 6. Cho a gam FeO tác dụng với dung dịch H2SO4 thu được 200ml dung dịch FeSO4 1M. Giá trị của a là.

A. 14,4

B. 7,2

C. 10,8

D. 9,6

Câu 7. Loại phân đạm có hàm lượng nitơ cao nhất là:

A. (NH4)2SO4

B. NH4NO3

C. CO(NH2)2

D. NH4Cl

Câu 8. Thí nghiệm nào sau đây không tạo ra muối?

A. Cho bột CuO tác dụng với dung dịch axit HCl.

B. Cho Al tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2

C. Cho Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng

D. Cho SO2 tác dụng với dung dịch NaOH

Câu 9. Dãy nào dưới đây gồm các chất tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, FeCl3, HCl

B. CuO, HCl, CuCl2

C. KOH, SO2, CuCl2

D. FeO, KCl, FeCl3

Câu 10. Dãy kim loại được sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ hoạt động hóa học?

A. Na, Al, Cu, Ag

B. Ag, Cu, Na, Al

C. Ag, Cu, Al, Na

D. Na, Al. Ag, Cu

Câu 11. Khí CO tác dụng được với tất cả các chất nào dưới đây?

A. Fe2O3, CuO, O2, PbO

B. CuO, CaO, C, O2

C. Al2O3, C, O2, PbO

D. Fe2O3, Al2O3, CaO, O2

Câu 12. Trong thành phần nước Giaven có

A. NaCl và HCl

B. NaClO và HCl

C. NaCl và NaClO

D. NaCl và NaClO3

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

1) NaHCO3 + HCl →

2) Fe3O4 + CO →

3) Al + AgNO3

4) SiO2 + NaOH →

5) FeCl3 + KOH →

Câu 2. (3,5 điểm) Dẫn toàn bộ 19,15 gam hỗn hợp X gồm PbO và CuO bằng V lít khí CO (đktc) ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 15 gam kết tủa.

a) Viết phương trình hóa học phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tính khí CO (đktc)

c) Tính khối lượng của mỗi chất ban đầu trong hỗn hợp X.

(Cho biết: Ag = 108; Ca = 40; H = 1; Cu = 64; S = 32; O =16, Pb = 207, Fe = 56)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

1D2B3C4D5D6B
7C8C9A10C11A12C

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1.

1) NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2

2) Fe3O4 + 4CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 3Fe + 4CO2

3) Al + 3AgNO3 → Al(NO3)3 + 3Ag

4) SiO2 + 2NaOH \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2SiO3 + H2O

5) FeCl3 + 3KOH → Fe(OH)3 + 3KCl

Câu 2.

a) Phương trình hóa học

PbO + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Pb + CO2 (1)

CuO + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Cu + CO2 (2)

b) nkết tủa = 0,15 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (3)

0,15                   ← 0,15

nCO2 = nkết tủa = 0,15 mol

Từ phương trình (1), (2) ta thấy: nCO2 = nCO = 0,15 mol

=> VCO = 0,15 .22,4 = 3,36 lít

c) Gọi x, y lần lượt là số mol của PbO và CuO

PbO + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Pb + CO2

x → x

CuO + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Cu + CO2

y →y

Dựa vào phương trình và đề bài ta có hệ phương trình:

\left\{ \begin{array}{l}
223x + 80y = 19,15\\
x + y = 0,15
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
x = 0,05\\
y = 0,1
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
{m_{PbO}} = 0,05.223 = 11,15 (gam)\\
{m_{CuO}} = 0,1.80 = 8 (gam)
\end{array} \right.

.............................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 4 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 255
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm