Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 9

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 9 được VnDoc biên soạn, nội dung đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm khách quan sẽ đánh giá năng lực đúng từng bạn học sinh đối với môn Hóa THCS.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 9

Câu 1. Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được với H2SO4 loãng?

A. Al, Zn, K, Ag

B. Cu, Fe, Zn, K

C. Fe, Zn, Cu, Al

D. Zn, Al, Fe, Mg

Câu 2. Đề phân biệt 2 muối Na2CO3 và Na2SO4 người ta sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. NaNO3

B. Al(OH)3

C. KOH

D. BaCl2

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. NaNO3 và KCl

B. PbCl2 và K2SO4

C. KOH và FeCl3

D. AgNO3 và NaCl

Câu 4. Dãy gồm các chất tác dụng được với dung dịch CuCl2

A. NaOH, K2SO4 và Fe

B. NaOH, AgNO3 và Fe

C. K2SO4, KOH và Ag

D. HCl, Zn và AgNO3

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm oxit axit?

A. SO2, P2O5, CO2, N2O5

B. CuO, CO, CaO, Mn2O7

C. N2O, ZnO, PbO, Fe2O3

D. CuO, CaO, K2O, FeO

Câu 6. Dung dịch có pH < 7 là

A. KCl

B. H3PO4

C. KOH

D. KCl

Câu 7. Cho 5,6 gam Fe tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sản phẩm khử sau phản ứng thu được duy nhất V khí SO2 (đktc). Giá trị của V

A. 6,72 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 3,36 lít

Câu 8. Dãy gồm các bazơ không bị nhiệt phân là:

A. NaOH, KOH, Al(OH)3, Fe(OH)3

B. Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3

D. LiOH, NaOH, Ca(OH)3, Ba(OH)2

Câu 9. NaOH không được tạo thành trong thí nghiệm nào sau đây?

A. Cho kim loại Na tác dụng với nước

B. Cho Na2O tác dụng với nước

C. Cho Na2SO4 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2

D. Cho Na2O tác dụng với dung dịch HCl

Câu 10. Cho 2,46 gam hỗn hợp Cu và Al tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl dư thu được 1,344 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Cu và Al trong hỗn hợp lần lượt là

A. 78,05% và 21,95%

B. 78,5% và 21,5%

C. 21,95% và 78,05%

D. 21,5% và 78,5%

Câu 11. Dãy nào dưới đây sắp xếp các kim loại theo thứ tự mức độ hoạt động hóa học tăng dần?

A. K, Al, Mg, Cu, Fe

B. Na, K, Al, Zn, Ag

C. K, Mg, Fe, Cu, Au

D. Au, Cu, Fe, Zn, K

Câu 12. Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HCl loãng

B. HNO3 đặc nguội

C. H2SO4 đặc nóng

D. H2SO4 loãng

Câu 13. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 300ml dung dịch KOH 0,1M. Nhúng quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng, hiện tượng quan sát được là:

A. Quỳ tím chuyển sang màu xanh

B. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ

C. Quỳ tím không đổi màu

D. Quỳ tím bị mất màu

Câu 14. Cho các chất sau: SO2, NaOH, CaCO3, Na2O và H2SO4. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 15. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng hợp chất nào sau đây?

A. NaCl

B. NaClO

C. KMnO4

D. KClO3

Câu 16. Kim loại M có hóa trị II. Cho 3,6 gam kim loại này tác dụng hết với dung dịch HCl sinh ra 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là:

A. Fe

B. Cu

C. Zn

D. Ba

Câu 17. Khử hoàn toàn 13,44 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và Cu bằng khí CO thu được chất rắn có khối lượng 10,56 gam. Thành phần % khối lượng của Cu trong hỗn hợp ban đầu là

A. 28,57%

B. 35,23%

C. 30,33%

D. 66,67%

Câu 18. Khối lượng Fe có thể được điều chế được từ 200 tấn quặng hematit chứa 60% Fe2O3 là:

A. 84 tấn

B. 42 tấn

C. 64 tấn

D. 80 tấn

Câu 19. Dãy kim loại nào dưới đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

A. Na, K, Ca

B. Ca, Mg, Fe

C. Ca, Mg, Cu

D. Na, K, Mg

Câu 20. Cho 1,3 gam Zn vào 250ml dung dịch HCl 0,2M, thể tích khí thu được (đktc) là:

A. 448 ml

B. 336 ml

C. 560 ml

D. 672 ml

Câu 21. Cho một thanh sắt vào cốc đựng dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy thanh sắt ra rửa sạch và thấy có 3,2 gam đồng sinh ra bám trên đinh sắt. Khối lượng sắt đã tan vào dung dịch là:

A. 2,8 gam

B. 5,6 gam

C. 4,2 gam

D. 1,4 gam

Câu 22. Clo tác dụng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. Cu, CuO, NaOH, Ca(OH)2, H2, H2O

B. Cu, Al2O3, NaOH, Ca(OH)2, H2O, H2

C. Cu, FeCl2, NaOH, Ca(OH)2, H2O, H2

D. Cu, CuCl2, NaOH, Ca(OH)2, H2O, H2

Câu 23. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi cho sắt tác dụng với dung dịch HCl tạo thành muối FeCl2

B. Khi cho Clo tác dụng với sắt tạo thành muối FeCl3

C. Khi cho Clo tác dụng với sắt tạo thành FeCl2

D. Khi cho Clo tác dụng với FeCl2 tạo thành FeCl3

Câu 24. Dẫn 4,48 lít khí cacbonic (đktc) vào V ml dung dịch NaOH 1M vừa đủ thu được dung dịch chỉ chứa muối natri cacbonat. Giá trị của V là:

A. 200 ml

B. 400ml

C. 300 ml

D. 600 ml

Câu 25. Có 3 mẫu muối rắn: NaCl, Na2CO3, Na2SO3. Để phân biệt được 3 muối trên có thể dùng.

A. Dung dịch NaOH

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch Na2SO3

D. Dung dịch KMnO4

(Cho biết: Fe = 56; N = 14; H = 1; C = 12; Cu = 64; O =16, C = 12, Ca = 40, S = 32, Na = 23, Mg = 24, Zn = 65)

------- Hết ------

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

1D2D3A4B5A6B7D8D9D
10A11D12B13B14D15A16C17A18A
19D20A21A22C23C24B25B

.........................

Tham khảo thêm một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Hóa tại:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 9 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 161
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm