Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 8

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 8 được VnDoc biên soạn, nội dung đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình Hóa THCS, nhằm ôn tập cũng như củng cố lại các nội dung kiến thức bài tập cho các bạn học sinh.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 8

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Chất nào dưới đây không không tác dụng được với H2SO4 loãng?

A. Al

B. Cu

C. Fe

D. Zn

Câu 2. Đề phân biệt 2 axit HCl và H2SO4 người ta sử dụng hóa chất nào sau đây?

A. NaNO3

B. Al(OH)3

C. KOH

D. BaCl2

Câu 3. Cặp chất nào dưới đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. KNO3 và NaCl

B. BaCl2 và K2SO4

C. NaOH và FeCl2

D. AgNO3 và AlPO4

Câu 4. Dãy kim loại đều phản ứng với CuSO4

A. Fe, Zn, Ag

B. Zn, Al, Fe

C. K, Mg, Ag

D. Na, Cu, Fe

Câu 5. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm oxit bazơ?

A. SO2, P2O5, BaO, CaO

B. CuO, CO, CaO, Mn2O7

C. N2O, ZnO, PbO, Fe2O3

D. CuO, CaO, K2O, FeO

Câu 6. Dung dịch có pH > 7 là

A. KCl

B. H3PO4

C. KOH

D. KCl

Câu 7. Thể tích khí SO2 (đktc) thu được khi cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng :

A. 6,72 lít

B. 4,48 lít

C. 2,24 lít

D. 8,96 lít

Câu 8. Dãy gồm các bazơ đều bị nhiệt phân là:

A. NaOH, KOH, Al(OH)3, Fe(OH)3

B. Ca(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3, Fe(OH)3

D. LiOH, NaOH, Fe(OH)3, Mg(OH)2

Câu 9. Loại phân đạm nào dưới đây có hàm lượng nitơ cao nhất?

A. Kali nitrat

B. Amoni nitrat

C. Amoni sunfat

D. Urê

Câu 10. Cacbon đioxit trong khí quyển là một trong những tác nhân gây hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên. Quá trình nào dưới đây không sinh ra khí CO2?

A. Đốt than đá

B. Dùng bếp củi, than

C. Nung vôi

D. Đốt khí hidro

Câu 11. Dãy nào dưới đây sắp xếp các kim loại theo thứ tự mức độ hoạt động hóa học giảm dần?

A. K, Al, Mg, Cu, Fe

B. Na, K, Al, Zn, Ag

C. K, Mg, Fe, Cu, Au

D. Na, Cu, Al, Fe, Zn

Câu 12. Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. HCl loãng

B. HNO3 đặc nguội

C. H2SO4 đặc nóng

D. H2SO4 loãng

Câu 13. Trộn 100 ml dung dịch H2SO4 0,1M với 300ml dung dịch NaOH 0,1M. Nhúng quỳ tím vào dung dịch sau phản ứng, hiện tượng quan sát được là:

A. Quỳ tím chuyển sang màu xanh

B. Quỳ tím chuyển sang màu đỏ

C. Quỳ tím không đổi màu

D. Quỳ tím bị mất màu

Câu 13. Dẫn từ từ 6,72 lít CO2 (đktc) vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch

A. Chỉ gồm CaCO3

B. Gồm CaCO3 và Ca(OH)2 dư.

C. Chỉ gồm CaCO3 và Ca(HCO3)2

D. Chỉ gồm Ca(HCO3)2

Câu 14. Nước Giaven là

A. Dung dịch hỗn hợp của hai muối NaCl và NaClO

B. Dung dịch hỗn hợp của hai muối KCl và KClO

C. Dung dịch hỗn hợp NaCl và NaOH

D. Dung dịch hỗn hợp KCl và KOH

Câu 15. Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng hợp chất nào sau đây?

A. NaCl

B. NaClO

C. KMnO4

D. KClO3

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. Hoàn thành sơ đồ phản ứng hóa học sau:

Fe → FeCl2 → FeCl3 → FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

Câu 2. Hỗn A gôm Fe2O3 và CuO. Nung nóng 16 gam hỗn hợp A với khí cacbon oxit, sau phản ứng toàn bộ lượng CO2 thu được cho phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25 gam kết tủa trắng.

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính phần trăm khối lượng của mỗi oxit kim loại trong hỗn hợp đầu.

(Cho biết: Fe = 56; N = 14; H = 1; C = 12; Cu = 64; O =16, C = 12, Ca = 40)

------- Hết ------

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm

1B2D3A4B5D6C7C8C
9D10D11C12B13A14A15A

Phần 2. Tự luận

(1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

(2) FeCl2 + 2Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

(3) 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

(4) FeCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl + Fe(NO3)2

(5) Fe(NO3)2 + NaOH → 2NaNO3 + Fe(OH)2

(6) Fe(OH) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeO + H2O

Câu 2.

a) Phương trình hóa học:

Fe2O3 + 3CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + 3CO2

CuO + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Cu + CO2

b) Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe2O3, CuO

Fe2O3 + 3CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Fe + 3CO2

x →                              3x

CuO + CO \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Cu + CO2

y →                          y

Sau phản ứng: nCO2 = 3x + y

nkết tủa = 0,25 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

(3x + y) →             (3x + y)

=> 3x + y = 0,25 (1)

Theo đề bài ta có:

160 x + 80y = 16 (2)

Từ (1) và (2) ta giải hệ phương trình được:

x = 0,05 mol , y = 0,1 mol

=> mFe2O3 = 0,05.160 = 8 gam

=> %mFe2O3 = 8/16 .100 = 50%

%mCuO = 100% - 50% = 50%

.........................

Tham khảo thêm một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Hóa tại:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 8 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 270
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm