Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên môn Hóa Sở GD&ĐT Hưng Yên năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2020 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm, biên soạn đáp án. Đây là đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài Hóa. Mời các bạn cùng tham khảo

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Luyện thi lớp 9 lên lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

1. Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 Chuyên môn Hóa tỉnh Hưng Yên năm 2020

Câu I.

1. HCl, NaCl, Na2SO4 và Ba(NO3)2

- Sử dụng quỳ tím để nhận biết HCl => chuyển đỏ

- Sử dụng AgNO3 cho phản ứng với 3 dung dịch còn lại: tạo kết tủa trắng với NaCl

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

- Hai chất còn lại đổ lần lượt vào nhau ống nghiệm nào xuất hiện kết tủa trắng là Ba(NO3)2

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2NaNO3

2.

a. 3NaOH + Al(NO3)3 → NaAlO2 + 3NaNO3 + H2O

b. Na + H2O → NaOH + H2

3 NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3NaCl

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

c. AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

d. SO2 + KMnO4 + H2O → MnSO4 + K2SO4 + H2SO4

BaCl2 + MnSO4 → BaSO4 + MnCl2

BaCl2 + K2SO4 →BaSO4 + KCl

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + HCl

Câu II.

1.

a. Không dùng các dụng cụ bằng nhôm để đựng nước vôi Ca(OH)2 là chất kiềm, chất này sẽ phá hủy dần các đồ vật bằng nhôm do có xảy ra các phản ứng.

Al2O3 + Ca(OH)2 → Ca(AlO2)2 + H2O

2Al + Ca(OH)2 + H2O → Ca(AlO2)2 + 3H2

b. Không nên bón phân đạm ure cho đất vừa mới được khử chua bằng vôi sống. Vì đạm ure có công thức (NH2)2CO

(NH2)2CO + H2O → (NH4)2CO3

Nêu bón vôi sống thì lượng Nito trong phân sẽ mất đi

CaO + H2O → Ca(OH)2

Ca(OH)2 + (NH4)2CO3 → CaCO3 + NH3

2.

(1) C2H4 + H2O \overset{H+,170oC}{\rightarrow}C2H5OH

(2) C2H5OH + O2 \overset{men}{\rightarrow}CH3COOH + H2O

(3) CH3COOH + C2H5OH \overset{H+,xt}{\rightleftharpoons}CH3COOC2H5 + H2O

(4) CH3COOC2H5 + NaOH → 2CH3COONa + C2H5OH

(5) CH3COONa + NaOH \overset{CaO}{\underset{toC}{\rightleftharpoons}} CH4 + Na2CO3

Câu III.

1. nCO2 = 0,505 mol

nKOH = 0,075 mol

CxHyCOOH + KOH → CxHyCOOK + H2O (1)

Dựa vào PTHH (1) ta có:

nCxHyCOOH = nKOH = 0,075 mol

M = 5,55/0,075 = 74 => CTHH axit: C2H5COOH

2. Gọi công thức của phân tử X: CxHyOz.

Đốt cháy X -> Sản phẩm dẫn qua Ca(OH)2

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

nCaCO3 = 0,3 mol = nCO2 => mCO2 = 13,2 gam => nC =0,3 mol

m bình tăng = mH2O + mCO2 = 18,6 gam

=> mH2O = 5,4 gam => nH2O = 0,3 mol => mH = 0,6 mol

mO = mX - mC - mH = 7,4 - 0,3.12 - 0,6 = 3,2 gam => nO = 0,2 mol

nC : nH : nO = 0,3 : 0,6 : 0,2 = 3 : 6 : 2

CTĐGN: (C3H6O2)n => MX = 2,643 x 28 = 74 => n = 1

=> CTPT: C3H6O2

Câu IV. 

1.

\begin{array}{l}
{V_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{230.1000.12}}{{100}} = 27600(ml)\\
 =  > {m_{{C_2}{H_5}OH}} = D.V = 27600.0,8 = 22080(gam)\\
 =  > {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \frac{{22080}}{{46}} = 480(mol)\\
{C_6}{H_{12}}{O_6}2C{O_2} + 2{C_2}{H_5}OH\\
The{o^{}}pt:\\
{n_{CO2}} = {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 480ml\\
{n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = \frac{1}{2}{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 240ml\\
 =  > a = \frac{{240.180}}{{80\% }} = 54000(gam)\\
V = 480.22,4 = 10752(l)
\end{array}

2.

Phần 1: Cho tác dụng hết với H2SO4 loãng gồm Al và FexOy

nH2 = 3/2nAl => nAl = 0,2 mol

Phần 2: Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp B tác dụng với dung dịch NaOH dư có H2 nên B có Fe, Al2O3, Al dư

nAl dư = 2/3nH2(NaOH) = 0,06.2/3=0,04 mol

nAl2O3 phản ứng = 0,2 - 0,04 = 0,16 mol

=> nAl2O3 = 1/2nAl phản ứng = 0,16/2 = 0,08 mol =>

y = nO = 3nAl2O3 = 0,24 mol

x = nFe = nH2(H2SO4) =4,032/22,4 = 0,18 mol => x/y = nFe/nO = 0,18/0,24=3/4=>Fe3O4

(Đáp án sẽ được cập nhật bổ sung tiếp tục, vui lòng theo dõi bài viết để nhận được đáp Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa chuyên năm 2020 Hưng Yên nhanh nhất)

2. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên năm 2020 tỉnh Hưng Yên

Đáp án đề thi tuyển sinh 10 Chuyên Hóa tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đề thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa tỉnh Hưng Yên năm 2020

......................................

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Văn tỉnh Hưng Yên năm 2020

Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán tỉnh Hưng Yên năm 2020

Ngoài Đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Hóa Chuyên tỉnh Hưng Yên năm 2020. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý,... mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề Thi vào lớp 10 năm 2022 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.078
Sắp xếp theo
    Thi vào lớp 10 môn Hóa học Xem thêm