Đề ôn tập hè môn Toán lớp 10 năm 2019 - 2020 - Đề số 5

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 10 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 10 năm 2019 - 2020 - Đề số 5 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập và đáp án chi tiết tổng hợp toàn bộ kiến thức Toán lớp 10 giúp học sinh luyện tập, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 11 và tích lũy kiến thức cho kì thi THPT Quốc gia. Chúc các bạn ôn tập thật tốt!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 10 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 10 – Đề số 5

Đề ôn tập hè số 5

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tìm giá trị của m để bất phương trình: \left( {{m}^{2}}+1 \right)x+m-1<0 vô nghiệm:

A. m=0 B. m\ne 2 C. m=\pm 1 D. m=\varnothing

Câu 2: Phương trình đường thẳng \Delta đi qua điểm A\left( -2,3 \right), vuông góc với đường thẳng d:3x+4y=12

A. 4x+3y+5=0

B. 4x-3y+17=0

C. 3x-4y+18=0

D. 3x-4y-1=0
Câu 3: Tập xác định của hàm số: y=\frac{1}{\left( x-1 \right)\left( 2x+1 \right)}

A. x>1,x>\frac{-1}{2} B. x\ne \pm 1 C. x\in \mathbb{R} D. x\ne 1,x\ne \frac{-1}{2}

Câu 4: Cho tam giác ABC đỉnh A\left( 1,5 \right), phương trình đường thẳng BC:x+4y-1=0. Tính đường cao AH:

A. \frac{12}{\sqrt{17}}

B. \frac{10}{\sqrt{17}} C. \frac{20}{\sqrt{17}} D. \frac{1}{\sqrt{17}}

Câu 5: Đồ thị hàm số y=\left\{ \begin{matrix} 5x+1&\text{ x}\le 1 \\ 2&\text{ x<1} \\ \end{matrix} \right. đi qua điểm nào sau đây?

A. \left( 5,2 \right) B. \left( 0,2 \right)
C. \left( 2,11 \right) D. \left( 1,1 \right)

Câu 6: Tất cả các giá trị của m để phương trình: {{x}^{2}}-2\left( 2m-3 \right)x+4m-3=0 có 2 nghiệm phân biệt {{x}_{1}},{{x}_{2}} thỏa mãn điều kiện: {{x}_{1}}+{{x}_{2}}-2{{x}_{2}}{{x}_{1}}<8

A. m\in (-2,+\infty ) B. m\in (-2,1]\cup [3,+\infty )
C. m\in (-2,3] D. m\in [3,+\infty )

Câu 7: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. \sin \left( 2\pi -x \right)=-\sin x

B. \tan \left( \frac{\pi }{2}-x \right)=\tan x

C. \sin \left( \frac{\pi }{2}-x \right)=-\cos x

D. \cos \left( -x \right)=-\cos x

Câu 8: Tìm bán kính đường tròn {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+2x+4y-20=0

A. R=25 B. R=5 C. R=16 D. R=4

Câu 9: Tìm tập nghiệm của bất phương trình f\left( x \right)=\frac{x-3}{{{x}^{2}}-5x+4}\ge 0

A. x\in \left[ 1,2 \right]\cup [3,+\infty ) B. x\in \left( 1,2 \right)\cup [3,+\infty )
C. x\in (-\infty ,1] D. x\in [3,+\infty )

Câu 10: Cho \sin a=\frac{4}{5},\left( \frac{\pi }{2}< a<\pi \right). Tính \cos 2a

A. \cos 2a=\frac{-24}{25} B. \cos 2a=\frac{24}{25}
C. \cos 2a=\frac{3}{5} D. \cos 2a=\frac{4}{25}

Câu 11: Điều kiện xác định của bất phương trình: \sqrt{{{x}^{2}}-1}< x+3

A. x\in (1,1) B. x\in \left[ -1,1 \right]
C.x\in (-\infty ,-1)\cup (1,+\infty ) D. x\in (-\infty ,-1]\cup [1,+\infty )

Câu 12: Tìm số nguyên lớn nhất của x để đa thức f\left( x \right)=\frac{-2}{x+3}+\frac{x+4}{{{x}^{2}}-9}-\frac{4x}{3x-{{x}^{2}}}<0

A. x=1 B. x=-1 C. x=2 D.x=-2

Câu 13: Cho phương trình {{x}^{2}}+px+q=0, trong đó p>0,q>0. Nếu hiệu các nghiệm của phương trình là 1. Thế thì p bằng:

A. \sqrt{4q-1} B. -\sqrt{4q-1} C. -\sqrt{4q+1} D.\sqrt{4q+1}

Câu 14: Số nghiệm của phương trình \sqrt{x+1}({{x}^{2}}+2x+1)=0 là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 15: Bất phương trình {{\left( {{x}^{2}}+4x+10 \right)}^{2}}-7\left( {{x}^{2}}+4x+11 \right)+7<0 có tập nghiệm là:

A. x\in \left( -3,-1 \right) B. x\in \left( 1,3 \right)
C. x\in \left( 0,7 \right) D. x\in \left( -3,1 \right)

Câu 16: Tam giác ABC có A B=8 \mathrm{cm}, A C=18 \mathrm{cm} và có diện tích bằng 64 \mathrm{cm}^{2}. Giá trị \sin \widehat{A} bằng:

A. \sin \widehat{A}=\frac{\sqrt{3}}{2} B. \sin \widehat{A}=\frac{3}{8} C. \sin \widehat{A}=\frac{4}{5} D. \sin \widehat{A}=\frac{8}{9}

Câu 17: Tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có 3 đỉnh A\left( -2,0 \right),B\left( 2,4 \right),C\left( 4,0 \right)

A. \left( -1,-1 \right) B.(1,2) C.(1,1) D.(2,-1)

.Câu 18: Tập nghiệm của phương trình \left| 3x-2 \right|=3-2x là:

A. \left\{ -1,1 \right\} B. \left\{ 1 \right\} C. \left\{ 1,2 \right\} D. \left\{ -1,0 \right\}

Câu 19: Cho phương trình: x^{2}+y^{2}-2 a x-2 b y+c=0 (1). Điều kiện để (1) là phương trình đường tròn là:

A. a^{2}+b^{2}-4 c>0 B. a^{2}+b^{2}-c>0
C. a^{2}+b^{2}-4 c \geq 0 D. a^{2}+b^{2}-c \geq 0

Câu 20: Với giá trị nào của m thì phương trình {{x}^{2}}+2\left( m-1 \right)x+3m+7=0 có 2 nghiệm phân biệt.

A. m>-1 B. m<6 C. m\in (-1,6) D. \left[ \begin{matrix} m<-1 \\ m>6 \\ \end{matrix} \right.

Đáp án đề ôn tập hè số 5

1.D 2. B 3. D 4. C 5. A
6. B 7. A 8. B 9. A 10. A
11. D 12. C 13. D 14. B 15. A
16. D 17. A 18. A 19. B 20. D

Tải thêm tài liệu tại: Chuyên đề toán 10

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu tương tự:

Trên đây là Đề ôn tập hè môn Toán lớp 10 năm 2019 - 2020 - Đề số 5 VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 87
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm