Bài tập trắc nghiệm: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10

Bài tập trắc nghiệm: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm về bất phương trình phổ biến trong các kì thi, bài kiểm tra trong chương trình trọng tâm Toán 10 nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, nâng cao kĩ năng tư duy bài tập. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Miền nghiệm của bất phương trình 2\left( y+3 \right)+(3x+y)-3>4(x+1) là:

A. \left( 0,0 \right)B. \left( 2,1 \right)
C. \left( 3,1 \right)D. \left( 3,0 \right)

Câu 2: Cho bất phương trình 3x+2+2\left( y-2 \right)<2(x+1) miền nghiệm của bất phương trình không chứa điểm nào sau đây?

A. \left( 0,0 \right)B. \left( 1,1 \right)
C. \left( 1,-1 \right)D. \left( 4,2 \right)

Câu 3: Bất đẳng thức nào sau đây là bất đẳng thức bậc nhất 2 ẩn?

A. y>2{{x}^{2}}+x-1B. 2x+3y-8>0
C. x+3{{y}^{2}}+1<0D. x+{{y}^{2}}>2

Câu 4: Điểm A.\left( 1,2 \right) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. x-3y>1B. 2x+4y\le -3
C. 3x-4y-1\ge 0D. x+2y<6

Câu 5: Cho hệ bất phương trình: \left\{ \begin{matrix}

2x+y+1\le 0 \\

x+3y-2\ge 0 \\

\end{matrix} \right.. Điểm sào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình?

A. A(1,1)B. B\left( -1,1 \right)
C. C\left( 1,3 \right)D. D\left( -1,3 \right)

Câu 6: Cặp số nào sau đây không thuộc miền nghiệm của bất phương trình x-4y+5>0

A. (1,0)B. (0, 1)
C. (1,2)D. (1, -1)

Câu 7: Cặp số \left( 2,3 \right) là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. -x-4y<-1B. x+y<4
C. 3x-2y<2D. x-2y>0

Câu 8: Miền nghiệm của của hệ bất phương trình: \left\{ \begin{matrix}

x\ge y-3 \\

y+3x-9\ge 0 \\

\begin{align}

& y\le 6 \\

& 2y\ge -x+8 \\

\end{align} \\

\end{matrix} \right.có chứa điểm nào sau đây?

A.A\left(6,7\right)B. B\left( 8,5 \right)
C. C\left( 8,4 \right)D. D\left( 7,6 \right)

Câu 9: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F(x;y)=y-x trên miền xác định bởi hệ bất phương trình \left\{ \begin{matrix}

x+y\le 5 \\

y-2x\le 2 \\

2y-x\ge 4 \\

\end{matrix} \right.

A. {{F}_{\min }}=1B. {{F}_{\min }}=3
C. {{F}_{\min }}=4D. {{F}_{\min }}=5

Câu 10: Một xưởng sản xuất 2 loại hàng. Mỗi sản phẩm cần 21 nguyên liệu và 30 giờ, đem lại lợi nhuận 4000 đồng cho mỗi đơn vị, Mỗi sản phẩm loại 2 cần 41 nguyên liệu và 15 giờ, đem lại lợi nhuận 3000 đồng cho mỗi đơn vị. Xưởng có 2001 nguyên liệu và 1200 giờ làm việc. Hỏi sản xuất mỗi loại hàng bao nhiêu để định mức lợi nhuận cao nhất?

A. {{F}_{\max }}=100000B. {{F}_{\max }}=120000
C. {{F}_{\max }}=150000D. {{F}_{\max }}=200000

Đáp án trắc nghiệm

1. A2. D3. B4. D5. B
6. C7. A8. C9. A10. D


Trên đây là Bài tập trắc nghiệm: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Một số tài liệu liên quan:

Đánh giá bài viết
1 334
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 10 Xem thêm