Bài tập trắc nghiệm: Cung và góc lượng giác lớp 10

Cung và góc lượng giác môn Toán lớp 10

Bài tập trắc nghiệm: Cung và góc lượng giác lớp 10 tổng hợp các dạng bài tập và hướng dẫn chi tiết với nội dung bám sát chương trình trọng tâm Toán 10 nhằm giúp các bạn nắm vững kiến thức cơ bản, tích lũy kiến thức làm bài tập nâng cao về lượng giác. Chúc các bạn ôn tập hiệu quả!

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Cung và góc lượng giác

Trắc nghiệm: Cung và góc lượng giác

Câu 1: Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?

A. tan \left( \pi -x \right)=\tan xB. \sin \left( x+\pi \right)=\sin x
C. \cos \left( \frac{\pi }{2}-x \right)=-\sin xD. \cot \left( \frac{\pi }{2}+x \right)=-\tan x

Câu 2: Cho góc lượng giác x={{840}^{0}}. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. \sin x>0;\cos x>0B. \sin x>0,\cos x<0
C. \sin x<0,\cos x<0D. \sin x<0,\cos x>0

Câu 3: Giá trị của \sin \frac{17\pi }{3} là:

A.\frac{1}{2}B. \frac{-1}{2}
C. -\frac{\sqrt{3}}{2}D. \frac{\sqrt{3}}{2}

Câu 4: Cho \sin x=\frac{1}{2},0 < x<\frac{\pi }{2}. Tính \cos 2x

A. \cos 2x=\frac{1}{2}B.\cos2x=\frac{-1}{2}
C. \cos 2x=\frac{1}{3}D. \cos 2x=\frac{1}{3}

Câu 5: Đẳng thức nào sau đây sai?

A. \cos 2x={{\sin }^{2}}x-{{\cos }^{2}}xB. \cos 2x=1-2{{\cos }^{2}}x
C. \sin 2x=2\sin x\cos xD. \tan x.\cot x=1

Câu 6: Giá trị của biểu thức: B=3-{{\sin }^{2}}{{90}^{0}}+\frac{4}{3}{{\cos }^{2}}{{30}^{0}}-3{{\cot }^{2}}{{45}^{0}}

A.3C.0
B.2D.-3

Câu 7: Tính số đo góc bằng rad của góc \alpha ={{1890}^{0}}

A. \frac{22\pi }{2}B. \frac{21\pi }{2}
C. \frac{25\pi }{2}D. \frac{19\pi }{2}

Câu 8: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. \sin \left( \pi -\alpha \right)=\cos \alphaB. \sin \left( \pi -\alpha \right)=-\cos \alpha
C. \sin \left( \pi -\alpha \right)=\sin \alphaD. \sin \left( \pi -\alpha \right)=-\sin \alpha

Câu 9: Cho \tan x=\frac{3}{4}; 0 < x <\frac{\pi }{2}. Tính \sin x

A. \frac{1}{5}B. \frac{-1}{5}
C. \frac{-3}{5}D. \frac{3}{5}

Câu 10: Cho cot x=\frac{1}{3}. Tính giá trị biểu thức A=\tan x {{\cot }^{2}}x

A. A=\frac{1}{27}B. A=3
C. A=\frac{1}{3}D. A=\frac{1}{9}

Đáp án trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. B5.
6. C7. B9. D8. A10. C

Trên đây là Bài tập trắc nghiệm: Cung và góc lượng giác lớp 10 VnDoc.com giới thiệu tới quý thầy cô và bạn đọc. Ngoài ra VnDoc mời độc giả tham khảo thêm tài liệu ôn tập một số môn học: Tiếng anh lớp 10, Vật lí lớp 10, Ngữ văn lớp 10,...

Đánh giá bài viết
1 709
Sắp xếp theo
    Chuyên đề Toán 10 Xem thêm