Bài tập trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Bài tập trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất do VnDoc.com biên soạn và đăng tải. Tài liệu Bài tập trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất này với các bài tập vận dụng được xây dựng trên lý thuyết trọng tâm bài học, hỗ trợ quá trình củng cố bài học và ôn luyện nâng cao khả năng làm bài tập Đại số môn Toán 10. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 10, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 10. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Tài liệu do VnDoc.com biên soạn và đăng tải, nghiêm cấm các hành vi sao chép với mục đích thương mại.

Dấu của nhị thức bậc nhất

Trắc nghiệm: Dấu của nhị thức bậc nhất

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình \left| x+5 \right|-\left| 1-2x \right|=x

A. \left\{ -2;3 \right\}B. \left\{ 2,3 \right\}
C. \{-2,-3\}D. \{2;-3\}

Câu 2: Bất phương trình \frac{2{{x}^{2}}-1}{2{{x}^{2}}+7x-15}>1 có nghiệm là:

A. x\in \left( -5,\frac{3}{2} \right)\cup \left( \frac{3}{2},2 \right)B. x\in \left( -\infty ,-5 \right)\cup \left( \frac{3}{2},2 \right)
C. x\in \left( -2,-5 \right)\cup \left( 1,2 \right)D. x\in \left( -\infty ,-5 \right)

Câu 3: f\left( x \right)=\left| 2x-3 \right|-1\le 0 khi :

A. x\in \left[ 1,3 \right]B. x\in \left[ -1,1 \right]
C. x\in \left[ -1,2 \right]D. x\in \left[ 1,2 \right]

Câu 4: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây để {{x}^{2}}-4x+3\ge 0

A. x\in (-\infty ,1]\cup [3,+\infty )B. x\in (-\infty ,1)\cup [3,+\infty )
C. x\in \left[ 1,3 \right]D. x\in [3,+\infty )

Câu 5: Tìm tham số m thỏa mãn {{m}^{2}}x-mx+3>0

A. m=0B. m=1
C. \forall m\in \mathbb{R}D. m=0,m=1

Câu 6: Tìm tập hợp x để f\left( x \right)={{x}^{2}}-6x+8 không âm:

A. x\in \left( 2,4 \right)B. x\in \left[ 2,4 \right]
C.x\in (-\infty ,2]\cup [4,+\infty )D. x\in \left( -\infty ,2 \right)\cup \left( 4,+\infty \right)

Câu 7: Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì f\left( x \right)=\frac{x+1}{x-2} dương:

A. x\in \left( -\infty ,-1 \right)\cup \left( 2,+\infty \right)C. x\in (-\infty ,-1]\cup [2,+\infty )
B. x\in \left( -1,2 \right)D. x\in \left[ -1,2 \right]

Câu 8: Với giá trị nào của m để nhị thức bậc nhất f\left( x \right)=mx-2 luôn âm với mọi x

A. m\le 0B. m=0
C. m>0D. m<0

Câu 9: Tìm tập nghiệm của bất phương trình f\left( x \right)=\frac{x-3}{{{x}^{2}}-5x+4}\ge 0

A. x\in \left[ 1,2 \right]\cup [3,+\infty )B.x\in \left( 1,2 \right)\cup [3,+\infty )
C. x\in (-\infty ,1]D. x\in [3,+\infty )

Câu 10: Tìm số nguyên lớn nhất của c để đa thức f\left( x \right)=\frac{-2}{x+3}+\frac{x+4}{{{x}^{2}}-9}-\frac{4x}{3x-{{x}^{2}}}<0

A. x=1B. x=-1
C. x=2D. x=-2

Đáp án trắc nghiệm

1. A2. A3. D4. A5. C
6. C7. A8. B9. A10. C

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn tài liệu Dấu của nhị thức bậc nhất lớp 10. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Chuyên đề Toán học 10, Giải bài tập Toán lớp 10, Giải VBT Toán lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và giới thiệu tới các bạn đọc

Đánh giá bài viết
1 208
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Chuyên đề Toán 10 Xem thêm