Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2 được đội ngũ giáo viên VnDoc biên soạn là để kiểm tra chất lượng đầu năm môn Hóa, nội dung thi nằm trong chương trình Hóa THCS, nhằm ôn tập cũng như củng cố lại các nội dung kiến thức bài tập cho các bạn học sinh.

Hy vọng qua đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa, còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Đề số 2

Câu 1. (2,5 điểm) Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển hóa.

b) Viết các phương trình hóa học cho mỗi dãy chuyển hóa.

Câu 2. (2,5 điểm) Cho dãy kim loại: Na, Al, Ag, Zn. Hãy cho biết kim loại có tính chất hóa học sau và viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.

a) Tác dụng được với dung dịch axit và kiềm.

b) Không tác dụng được với dung dịch HCl

c) Tác dụng mãnh liệt với nước.

d) Không tác dụng được với H2SO4 loãng nhưng tác dụng được với H2SO4 đặc, nóng

Câu 3. (1,5 điểm) Có 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch HCl, H2SO4, BaCl2. Chỉ dùng quỳ tím và chính các chất này để xác định các dung dịch trên.

Câu 4. (2,5 điểm) Cho 2,56 gam Cu vào cốc đựng 40 ml dung dịch AgNO3 1 M. Sau phản khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y.

a) Xác định các chất trong dung dịch X và chất rắn Y.

b) Tính nồng độ mol chất tan trong X và giá trị của m. Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

Câu 5. (1 điểm) Một nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt là 34. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10.

a) Tính số hạt electron, proton và nơtron trong nguyên tử X.

b) Cho biết tên gọi, kí hiệu hóa học của nguyên tử nguyên tố X.

(Cho biết: Ag = 108; N = 14; H = 1; Cu = 64; Na = 23; O =16)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Câu 1.

Dãy chuyển hóa các chất đã cho có thể là:

Na → Na2O → NaOH → Na2CO3 → Na2SO4 → NaCl

Phương trình hóa học:

4Na + O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

Câu 2.

a) Al tác dụng được với cả dung dịch axit và kiềm

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

b) Ag không tác dụng được với dung dịch HCl

c) Na tác dụng mãnh liệt với nước.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

d) Ag không tác dụng được với H2SO4 loãng nhưng tác dụng được với H2SO4 đặc, nóng

2Ag + 2H2SO4 (đặc, nóng) \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

Câu 3.Trích mẫu thử và đánh số thứ tự.

Bước 1: Nhúng quỳ tím vào 3 dung dịch trên.

- Dung dịch không làm đổi màu quỳ là BaCl2

- Dùng dịch làm quỳ chuyển sang đỏ là: HCl, H2SO4

Bước 2: Nhỏ dung dịch BaCl2 vừa nhận biết được ở trên vào 2 dung dịch axit

- Dung dịch không xảy ra phản ứng là HCl

- Dung dịch phản ứng tạo kết tủa trắng là H2SO4 loãng

BaCl2 +H2SO4 → BaSO4 ↓+ 2HCl

Câu 4.

nCu = 0,04 mol

nAgNO3 = 0,04 mol

a) Phương trình hóa học:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

0,02 ← 0,04 → 0,02 → 0,04

Sau phản ứng, Cu dư, AgNO3 phản ứng hết

Vậy dung dich X: 0,02 mol Cu(NO3)2

Chất rắn Y: 0,04 mol Ag và 0,02 mol Cu dư

b) Nồng độ mol Cu(NO3)2

{C_M}_{_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = \frac{{{n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}}}}{V} = \frac{{0,02}}{{0,04}} = 0,5M

Khối lượng rắn Y

m = mAg + mCu(dư) = 0,04.108 + 0,02.64 = 5,6 gam

Câu 5.

a) Theo đề bài:

Tổng số hạt của nguyên tử nguyên tố X là 34:

p + e + n = 34 <=> 2p + n = 34 (1) (vì e = p)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10

2p - n = 10 (2)

Từ (1) và (2) giải phương trình: p = e = 11, n = 12

b) Nguyên tử nguyên tố X có số proton = 11 => X chính là Natri kí hiệu Na

.........................

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 2 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 601
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm