Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7 được VnDoc biên soạn, nội dung đề thi được xây dựng trên cơ sở kiến thức nền tảng các em đã được học trong chương trình Hóa THCS, nhằm ôn tập cũng như củng cố lại các nội dung kiến thức bài tập cho các bạn học sinh.

Hy vọng qua đề thi khảo sát này còn hỗ trợ quý thầy cô trong quá trình ôn luyện cũng như ra đề cho các bạn học sinh. Mời các bạn tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Đề số 7

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Dùng thuốc thử nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột CaO và P2O5?

A. H2O

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch NaCl

D. CO2

Câu 2. Chất nào dưới đây có thể phản ứng được với HCl và NaOH?

A. KNO3

B. Na2CO3

C. Al2O3

D. Na2O

Câu 3. Cho các chất sau: KOH, SO2, HCl, MgCl2 và Na2CO3. Số cặp chất tác dụng được với nhau là:

A. 4

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4. Cặp chất không cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. BaCl2 và Na2CO3

B. AgNO3 và KCl

C. Ba(NO3)2 và Ca(OH)2

D. KCl và Ca(OH)2

Câu 5. Dùng chất nào sau đây để phân biệt được 2 chất bột CaO và Al2O3

A. H2O

B. CO2

C. HCl

D. NaCl

Câu 6. Cho một khối lượng mạt sắt vừa đủ phản ứng vào 150ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng mạt sắt đã dùng là:

A. 4,2 gam

B. 8,4 gam

C. 5,6 gam

D. 2,8 gam

Câu 7. Chất nào dưới đây có pH > 7

A. KOH

B. KClO3

C. HCl

D. KCl

Câu 8. Để làm sạch dung dịch muối Cu(NO3)2 có lẫn muối AgNO3 có thể dùng kim loại nào sau đây?

A. Mg

B. Cu

C. Fe

D. Au

Câu 9. Kim loại Fe không tác dung được với chất nào sau đây?

A. Cl2

B. dung dịch H2SO4 loãng

C. H2SO4 đặc, nguội

D. dung dịch CuSO4

Câu 10. Dãy kim loại nào dưới đây gồm các kim loại tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. K, Mg, Al, Zn

B. K, Zn, Mg, Ba

C. Cu, Li, Mg, K

D. Na, K, Ca, Ba

Câu 11. Axit cacbonic là một axit

A. Yếu và kém bền, dễ bị phân hủy

B. Yếu, phân tử rất bền

C. Trung bình và kém bền

D. Mạnh, kém bền

Câu 12. Nguyên tố X thuộc nhóm II trong bảng tuần hoàn. Công thức oxit cao nhất của X là:

A. XO2

B. X2O2

C. XO

D. X2O

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau:

P → P2O5 → H3PO4 → Ca(H2PO4)2 → CaHPO4 → Ca3(PO4)2

Câu 2. (2,5 điểm) Hòa tan hoàn toàn 7,04 gam hỗn hợp K và Ba vào nước thu được 400 ml dung dịch X và 1,344 lít khí H2 (đktc)

a) Viết phương trình hóa học xảy ra.

b) Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c) Tính nồng độ mol chất tan có trong dung dịch X.

(Cho biết: K = 39; Ca = 40; H = 1; Ba = 137; S = 32; O =16, Cl = 35,5, Fe = 56)

---------- Hết ----------

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021

Phần 1. Trắc nghiệm (5 điểm)

1A2C3D4D5B6A
7A8B9C10D11A12C

Phần 2. Tự luận (5 điểm)

Câu 1.

(1) 4P + 5O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2P2O5

(2) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

(3) 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

(4) Ca(H2PO4)2 + Ca(OH)2 → 2CaHPO4 + 2H2O

(5) 2CaHPO4 + Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 2H2O

Câu 2.

a) Phương trình hóa học phản ứng xảy ra:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

b) nH2 = 0,06 mol

Gọi x, y là số mol lần lượt của K và Ba

2K + 2H2O → 2KOH + H2 (1)

x →                             x/2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2 (2)

y → y

Khối lượng hỗn hợp ban đầu là:

39x + 137y = 7,04 (3)

Số mol H2 thu được là: x/2 + y = 0,06 (4)

Giải hệ phương trình (3), (4) thu được

\left\{ \begin{array}{l}
x = 0,04\\
y = 0,04
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
{m_K} = 0,04.39 = 1,56 (gam)\\
{m_{Ba}} = 7,04 - 1,56 = 5,48 (gam)
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
\% {m_K} = \frac{{1,56}}{{7,04}}.100\%  = 22,16\% \\
\% {m_{Ba}} = 100\%  - 22,16\%  = 77,84\% 
\end{array} \right.

c) Dung dịch Y gồm:

\left\{ \begin{array}{l}
KOH:0,04 (mol)\\
Ba{(OH)_2}:0,04 (mol)
\end{array} \right. =  > \left\{ \begin{array}{l}
{C_{{M_{KOH}}}} = \frac{{0,04}}{{0,4}} = 0,1M\\
{C_{{M_{Ba{{(OH)}_2}}}}} = \frac{{0,04}}{{0,4}} = 0,1M
\end{array} \right.

..............................

Tham khảo thêm một số đề thi khảo sát đầu năm lớp 10 môn Hóa tại:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 môn Hóa 2020 - 2021 - Đề 7 tới các bạn. Để có kết quả học tập tốt và hiệu quả hơn, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp biên soạn và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để có thể cập nhật thêm nhiều tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 388
Sắp xếp theo
    Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 10 Xem thêm