Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Đề thi giữa học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 là đề kiểm tra trắc nghiệm môn Địa lý lớp 11, gồm 20 câu hỏi. Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh luyện tập, củng cố kiến thức đã được học. Từ đó, giúp các em nhớ kiến thức lâu hơn và làm bài thi tốt hơn.

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

Mã đề 237

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ I LỚP 11 NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Địa lí

Ngày thi 28/10/2016

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Các nước có GDP/người cao (trên 8895 USD) tập trung nhiều ở khu vực:

A. Châu Mĩ C. Bắc Mĩ

B. Đông Âu D. Trung Đông

Câu 2. Các nước đang phát triển chiếm khoảng:

A. 85% dân số và 90% dân số tăng hằng năm

B. 80% dân số và 95% dân số tăng hằng năm

C. 80% dân số và 90% dân số tăng hằng năm

D. 85% dân số và 95% dân số tăng hằng năm

Câu 3. Điểm khác nhau giữa các nước phát triển và đang phát triển là:

A. Tổng sản phẩm trong nước lớn B. Đầu tư ra nước ngoài nhiều

C. Chỉ số phát triển con người HDI cao D. Tất cả các ý trên

Câu 4. Đặc trưng nổi bật của cuộc cách mạng và khoa học công nghệ hiện đại là:

A. Khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Làm xuất hiện nhiều ngành công nghiệp mới.

C. Làm xuất hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

D. Làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.

Câu 5. Động lực cơ bản thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế giữa các tổ chức và các nước trong khu vực là:

A. Các nước vừa hợp tác vừa cạnh tranh.

B. Các tổ chức liên kết hỗ trợ cho nhau

C. Các tổ chức liên kết vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau.

D. Xóa bỏ triệt để đặc trưng riêng của từng nước trong từng tổ chức..

Câu 6. Môi trường biển và đại dương đang bị ô nhiễm, chủ yếu do:

A. Chất thải công nghiệp không được xử lí xuống đại dương.

B. Các sự cố đắm tàu, tràn dầu.

C. Khai thác cá biển bằng chất nổ.

D. Cả A và B đúng.

Câu 7. Đặc điểm nào sau đây không đúng với dân cư châu Phi?

A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên cao nhất thế giới.

B. Dân số đang già hóa.

C. Số trẻ sơ sinh bị tử vong ngày càng giảm.

D. Tỉ lệ người nhập cư ngày càng tăng.

Câu 8. Tốc độ tăng trưởng của thương mại thế giới so với tốc độ tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế thế giới là:

A. Bằng nhau C. Không ổn định

B. thấp hơn D. Cao hơn

Câu 9. Biểu hiện nào sau đây không phải là hệ quả của toàn cầu hóa

A. Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế

B. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa các nước

C. Tăng cường sự hợp tác quốc tế

D. Thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường

Câu 10. Trữ lượng dầu mỏ của các nước Tây Nam Á so với thế giới là:

A. Chiếm gần 50% C. Chiếm 60%

B. Chiếm hơn 40% D. Chiếm hơn 50%

Câu 11. Nền kinh tế tri thức dựa trên:

A. Công nghệ và kĩ thuật cao C. Vốn và công nghệ cao

B.Tri thức và công nghệ cao D. Nguồn vốn khoa học – kĩ thuật cao

Câu 12. Trung Á không phải là khu vực:

A. Nằm ở trung tâm lục địa Á – Âu. C. Được bao bọc bởi các dãy núi.

B. Tiếp giáp với biển. D. Tất cả các ý trên.

Câu 13. Điểm nào sau đây không đúng với các nước đang phát triển?

A. GDP bình quân đầu người thấp hơn mức bình quân thế giới.

B. Tuổi thọ bình quân cao hơn mức bình quân thế giới.

C. HDI thấp hơn mức bình quân của thế giới.

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 14. Châu Phi đóng góp vào tổng GDP thế giới năm 2005 là:

A. 1,8 C. 1,9

B. 2,1 D. 2,5

Câu 15. Tôn giáo chính của Tây Nam Á và Trung Á là:

A. Hồi giáo C. Thiên chúa giáo

B. Phật giáo D. Hindu giáo

Câu 16. Dân cư Mĩ La-tinh có đặc điểm:

A. Dân số đang già hóa C. Dân cư đô thị đông

B. Tỉ lệ gia tăng dân số thấp D. Chất lượng cuộc sống dân đô thị cao

Câu 17. Lợi ích của toàn cầu hóa:

A. Thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

B. Đẩy nhanh đầu tư, tăng cường sự hợp tác quốc tế.

C. Khai thác triệt để khoa học công nghệ

D. Tất cả các đáp án trên.

Câu 18. Hầu hết các nước Mĩ La-tinh dân cư còn trong tình trạng:

A. Tỉ lệ dân cư nghèo đang giảm, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên.

B. Dân cư nghèo, nhưng đang dần được cải thiện.

C. Nghèo đói, chênh lệch mức thu nhập giữa người giàu người nghèo cao.

D. Đời sống người dân đang dần được nâng lên, do quá trình công nghiệp hóa.

Câu 19. Dầu mỏ của châu Phi được phân bố chủ yếu ở:

A. Nam Phi C. Tây Phi

B. Đông Phi D. Bắc Phi

Câu 20. Điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên ở khu vực Trung Á?

A. Đất đai phù sa màu mỡ.

B. Khí hậu thuận lợi cho trồng bông.

C. Khoáng sản giàu có.

D. Thuận lợi để phát triển công ngiệp khai thác dầu khí.

----------------Hết--------------

Đánh giá bài viết
11 5.121
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm