Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Thuận Thành 3, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 là đề thi trắc nghiệm môn Toán lớp 12 có đáp án đi kèm, gồm 50 câu hỏi làm trong thời gian 90 phút. Đây là đề kiểm tra nhằm đánh giá chất lượng giữa học kì I lớp 12 môn Toán, mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Nguyễn Huệ, Hải Phòng năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án
Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 12

1

D

11

D

21

D

31

D

41

C

2

C

12

D

22

C

32

D

42

C

3

B

13

C

23

B

33

A

43

A

4

A

14

B

24

B

34

B

44

C

5

C

15

B

25

A

35

D

45

D

6

D

16

A

26

A

36

D

46

B

7

A

17

B

27

A

37

C

47

B

8

B

18

A

28

A

38

C

48

A

9

C

19

D

29

D

39

A

49

C

10

A

20

B

30

B

40

B

50

C

Đánh giá bài viết
1 1.058
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm