Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trần Hưng Đạo năm học 2014 - 2015 có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm tổng hợp giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, củng cố kiến thức đạt điểm cao trong bài thi giữa kì II, cuối năm. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm học 2014 - 2015

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường tiểu học La Phù, Hà Nội năm 2015 - 2016

Làm Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo năm học 2014 - 2015

Trường TH Trần Hưng Đạo Thứ sáu ngày 28 tháng 3 năm 2014

Họ và tên:................................................ BÀI THI ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II

Lớp 5 .... Môn: Toán

(Thời gian: 40 phút không kể thời gian giao đề)

Bài 1 (2đ): Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a/ Một tam giác vuông có hai cạnh lần lượt là 3cm và 4cm. Vậy diện tích tam giác đó là:

A. 4cm B. 6cm C. 14cm D. 12cm

b/ Diện tích hình tròn có đường kính 1,2dm là:

A. 3,768dm B. 4,5216dm C. 1,1304dm D. 2,2608dm

c/ Hình lập phương có cạnh 1,3m. Thể tích hình lập phương đó là:

A. 1,69m B. 6,76m C. 10,14m D. 2,197m

d/ Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5ngày = ......... giờ. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 2,34 B. 23,4 C. 66 D. 234

Bài 2 (1đ): Điền số thích hợp:

a. 2,3 giờ = ............... phút b. 2,3m3 = ..................... cm3

Bài 3 (2đ): Thực hiện phép tính:

2 ngày 18 giờ + 3 ngày 14 giờ 35 phút 36 giây – 19 phút 47 giây

46,8 x 5,6 48,6 : 3,6

Bài 4 (1đ): Tìm y, biết:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 y + 1,2 x 2,5 = 20,14

Bài 5 (2đ): Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài 1,3m, chiều rộng 0,9m, chiều cao 6dm. Mực nước ban đầu trong bể là 4dm.

a) Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó. (1 điểm)

b) Người ta cho vào bể một hòn đá. Lúc này mực nước đo được là 5dm. Tính thể tích của hòn đá.

Bài 6 (2đ): Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và tới chợ lúc 8 giờ. Tính vận tốc của người đó, biết quãng đường từ nhà đến chợ dài 10km.

ĐÁP ÁN BÀI THI ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II MÔN TOÁN LỚP 5

Bài 1 (2đ): Hãy khoanh vào trước câu trả lời đúng:

a/ Một tam giác vuông có hai cạnh lần lượt là 3cm và 4cm. Vậy diện tích tam giác đó là:

B. 6cm

b/ Diện tích hình tròn có đường kính 1,2dm là:

C. 1,1304dm

c/ Hình lập phương có cạnh 1,3m. Thể tích hình lập phương đó là:

D. 2,197m

d/ Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5ngày = ......... giờ. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

C. 66

Bài 2 (1đ): Điền số thích hợp:

a. 2,3 giờ = 138 phút b. 2,3m3 = 2300000cm3

Bài 3 (2đ): Thực hiện phép tính:

2 ngày 18 giờ + 3 ngày 14 giờ 35 phút 36 giây – 19 phút 47 giây

6 ngày 8 giờ 15 phút 49 giây

46,8 x 5,6 48,6 : 3,6

262,08 13,5

Bài 4 (1đ): Tìm y, biết:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 y + 1,2 x 2,5 = 20,14

Y = 13/20 y = 17,14

Bài 5 (2đ): Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm bằng kính (không nắp) có chiều dài 1,3m, chiều rộng 0,9m, chiều cao 6dm. Mực nước ban đầu trong bể là 4dm.

a/ Tính diện tích kính dùng để làm bể cá đó. (1 điểm)

b/ Người ta cho vào bể một hòn đá. Lúc này mực nước đo được là 5dm. Tính thể tích của hòn đá.

Bài giải: Đổi: 1,3 m = 13dm; 0,9 m = 9 dm

Diện tích xung quanh bể là: (13 + 9) x 2 x 6 = 264 (dm)

Diện tích đáy bể là: 13 x 9 = 117 (dm)

Diện tích kính dùng để làm bể là: 264 + 117 = 381 (dm) = 3,81 m

Thể tích mức nước ban đầu là: 13 x 9 x 4 = 468 (dm)

Thể tích mức nước sau khi bỏ hòn đá là: 13 x 9 x 5 = 585 (dm)

Thể tích hòn đá là: 585 - 468 = 117(dm) = 0,117 m

Đáp số: a/ 3,81 m; b/ 0,117 m

Bài 6 (2đ): Một người đi xe máy từ nhà lúc 7 giờ 45 phút và tới chợ lúc 8 giờ. Tính vận tốc của người đó, biết quãng đường từ nhà đến chợ dài 10km.

Bài giải:

Thời gian người đó đi từ nhà tới chợ là:

8 giờ - 7 giờ 45 phút = 15 phút = 0,25 giờ

Vận tốc của người đó là: 10 : 0,25 = 40 (km/giờ)

Đáp số: 40 km/giờ.

Đánh giá bài viết
8 2.812
Sắp xếp theo
    Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm