Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2015 - 2016 có đáp án giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức trước khi thi học kì I lớp 11. Đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo sử dụng để làm bài tập cho các em học sinh. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Thống Nhất A, Đồng Nai năm học 2015 - 2016

ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Địa lý 11

(Thời gian: 45 phút)

Câu 1 (2 điểm): Nêu đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì. Giải thích vì sao công nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng: Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hiện đại?

Câu 2 (3 điểm): Liên minh châu Âu được hình thành và phát triển như thế nào? Việc hình thành thị trường chung châu Âu có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát triển EU?

Câu 3 (2 điểm): Nêu và giải thích sự phân bố dân cư Hoa Kì.

Câu 4 (3 điểm): Dựa vào bảng số liệu sau về cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành ở nước ta (đơn vị %)

Năm

1990

2010

Trồng trọt

79.3

73.4

Chăn nuôi

17.9

25.0

Dịch vụ nông nghiệp

2.8

1.6

a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta giai đoạn 1990 – 2010.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11

Câu 1: Đặc điểm ngành công nghiệp Hoa Kì (1đ)

 • Là ngành tạo nguồn hàng XK chủ yếu.
 • Gồm 3 nhóm: CN chế biến, CN điện lực, CN khai khoáng.
 • Cơ cấu công nghiệp có sự thay đổi theo hướng: Giảm tỉ trọng các ngành truyền thống tăng tỉ trọng các ngành hiện đại.
 • Phân bố:
  • Các ngành truyền thống tập trung ở Đông Bắc.
  • Các ngành hiện đại tập trung ở phiá nam và venThái Bình Dương .

* Giải thích (1đ)

 • Các ngành công nghiệp truyền thống hiện nay khả năng cạnh tranh giảm.
 • Các ngành công nghiệp hiện đại mang lại nguồn lợi lớn, khả năng cạnh tranh cao, hiệu quả kinh tế cao, it gây ô nhiễm môi trường...

Câu 2: Liên minh châu Âu (EU)

* Sự ra đời và phát triển (2đ)

 • Sau chiến tranh thế giới II, các nước Tây Âu tăng cường liên kết.
 • Năm 1951 6 nước: Đức, Pháp, Bỉ, Hà lan, Lucxambua, Italia thành lập cộng đồng Than và Thép châu Âu.
 • 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu.
 • 1958: cộng đồng nguyên tử.
 • 1967: thống nhất 3 tổ chức trên thành cộng đồng châu Âu (EC).
 • 1993: đổi tên thành Liên minh châu Âu (EU).
 • Từ 6 nước ban đầu (1957) đến 2015 là 28 nước

* Ý nghĩa (1đ)

 • Tăng cường sức mạnh kinh tế.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh.
 • Xóa bỏ trở ngại trong phát triển kinh tế.
 • Thực hiện chung chính sách thương mại với các nước ngoài EU.

Câu 3: Sự phân bố dân cư Hoa Kì (2đ)

 • Dân cư phân bố không đều tập trung đông ở vùng đông bắc (do ở đây có điều kiện tự nhiên thuận lợi), thưa ở phía tây
 • Dân cư có xu hướng chuyển từ vùng Đông Bắc xuống phía Nam và ven TBD (do hiện nay các nành công nghiệp hiện đại tâp trung ở đây nên thu hút một lượng dân cư lớn)
 • Người dân sống chủ yếu ở các thành phố tỉ lệ dân thành thị cao (Nêu 1 điểm, giải thích 1 điểm)

Câu 4: (3đ)

 • Vẽ biểu đồ tròn đúng đẹp có tên biểu đồ chú thích rõ ràng (2 điểm), các dạng biểu đồ khác không chấm.
 • Nhận xét
  • Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành ở nước ta giai đoạn 1990 - 2010 có sự chuyển dịch theo hướng giảm tỉ trọng ngành trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp tăng tỉ trọng ngành chăn nuôi
  • Tỉ trọng ngành trồng trọt giảm: 5.9%
  • Tỉ trọng ngành Chăn nuôi tăng: 7.1%
  • Tỉ trọng ngành dịch vụ nông nghiệp giảm 1.2%
Đánh giá bài viết
2 792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm