Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016. Đề gồm 5 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Phần đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Đa Phúc, Hà Nội năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Marie Curie, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT TP.HCM
TRƯỜNG THPT ĐÔNG DU
ĐỀ THI HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian làm bài 45 phút

Câu 1 (3,0 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

C Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 CO2 Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 CaCO3 Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 CO2 Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 MgO Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 Mg(NO3)2 Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 11 MgO

Câu 2 (2,0 điểm): Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt các dung dịch sau: NH4Cl, K3PO4, Ba(NO3)2, Na2CO3

Câu 3 (1,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 6g hợp chất hữu cơ X thì thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc) và 3,6g nước. Xác định CTPT của X, biết rằng tỉ khối hơi của X so với oxi là 1,875

Câu 4 (2,5 điểm): Cho 6,3 g hỗn hợp hai kim loại nhôm và magie phản ứng vừa đủ với dung dịch HNO3 đặc, nóng thì thu được 13,44 lít khí màu nâu (duy nhất, đktc)

a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp

b) Cho dung dịch NaOH 2M vào dung dịch sau phản ứng. Tính thể tích dung dịch NaOH cần dùng để thu được lượng kết tủa nhỏ nhất

Câu 5 (1,0 điểm): Viết phương trình phản ứng chứng minh:

a) Cacbon có tính oxi hóa (1 phản ứng)

b) Photpho có tính khử (1 phản ứng)

(Fe = 56, Zn = 65, Al = 27, Mg = 24, H = 1, O = 16, N = 14, C = 12, Na = 23)
----------Hết---------
Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN HÓA HỌC LỚP 11

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

Viết đúng mỗi pt

0,5 x 6

Câu 2

Dùng dd HCl nhận CO32-

Dùng dd NaOH nhận NH4+

Dùng dd AgNO3 nhận PO43-

Viết đúng các pứ

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 3

Tính đúng mC = 2,4g

Tính đúng mH = 0,4g

Tính đúng mO = 3,2g

Tính đúng MX = 60

Lập được CTPT của X là C2H4O2

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

Câu 4

a) Viết đúng 2 pt (hoặc viết đúng quá trình nhường nhận e)

Tính đúng số mol NO2 = 0,6

Lập được hpt

Giải đúng nAl = 0,1; nMg = 0,15

Tính đúng %Al = 42,86% và %Mg = 57,14%

b) Lập luận và viết đúng 3 pt

Tính đúng Vdd NaOH = 0,35 lít

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25 x 3

0,25

Câu 5

Viết đúng ptpứ ở mỗi câu

Xác định đúng số oxi hóa ở mỗi câu

0,25 x 2

0,25 x 2

Đánh giá bài viết
1 1.870
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm