Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra khảo sát chất lượng học kì 1 lớp 11 dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. Đề thi môn Sử có đáp án đi kèm, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH I

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Lịch sử lớp 11

Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1 (3,0 điểm)

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?

Câu 2 (4,0 điểm)

Nội dung và tác động của chính sách kinh tế mới đối với nước Nga

Câu 3 (3,0 điểm)

Cuộc khủng hoảng 1929-1933 đã tác động như thế nào đối với các nước tư bản? Hậu quả của nó?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
3 862
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 11 Xem thêm