Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Cát Bà, Hải Phòng năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Cát Bà, Hải Phòng năm học 2015 - 2016. Đề thi nhằm đánh giá năng lực học tập của học sinh lớp 12 trong học kì 1 môn Lịch sử. Đã có đáp án chính xác và thang điểm chi tiết cho từng câu hỏi. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT An Minh, Kiên Giang năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Lê Hồng Phong, Đăk Lăk năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT CÁT BÀ
ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12
Thời gian làm bài: 45 phút

Câu 1. (3.5 điểm)

Tại sao nói ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đứng trước những thử thách hiểm nghèo ví như " Nghìn cân treo sợi tóc"?

Câu 2. (3.5 điểm)

Trình bày những nét chính về diễn biến chiến dịch Biên giới năm 1950. Tại sao nói chiến dịch Biên giới 1950 đánh dấu bước tiến vượt bậc của bộ đội ta?

Câu 3. (3.0 điểm)

Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng trong Đông - Xuân 1953 - 1954.

Đáp án đề thi học kì 1 môn Lịch sử lớp 12

SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT CÁT BÀ
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 12

Câu 1. Tại sao nói ngay sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời đứng trước tình thế "Nghìn cân treo sợi tóc"?

 • Ngoại xâm và nội phản
  • Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc gần 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc kéo vào nước ta, kéo theo là bọn tay sai phản động (Việt Quốc - Việt cách) hòng cướp chính quyền cách mạng. 0.75
  • Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh dọn đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta. 0.5
  • Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp chống phá chính quyền cách mạng. Ngoài ra trên đất nước ta còn có 6 vạn quân Nhật chờ giải giáp... 0.75
 • Kinh tế - tài chính. 0.75
  • Kinh tế nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, giặc đói hoành hành.
  • Ngân quỹ Nhà nước trống rỗng, tài chính hỗn loạn.
 • Văn hoá - xã hội. 0.75
  • Hơn 90% dân số mù chữ, các tệ nạn xã hội còn phổ biến.
 • => Do những khó khăn trên cách mạng nước ta đứng trước những thử thách hiểm nghèo, vận mệnh dân tộc như "Nghìn cân treo sợi tóc"

Câu 2

a. Trình bày nét chính về diễn biến chiến dịch Biên giới 1950

 • 16 - 9 - 1950, ta mở màn đánh Đông Khê, sau 2 ngày ta tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Đông Khê. Thất Khê bị uy hiếp, Cao Bằng bị cô lập, Pháp phải rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4. 1.0
 • Mất Đông Khê, địch rút khỏi Cao Bằng theo đường số 4. Để yểm trợ cho cuộc rút quân, Pháp huy động quân từ Thất Khê lên và đón cánh quân từ Cao Bằng rút về. 0.5
 • Quân ta chủ động mai phục, chặn đánh địch ở nhiều nơi trên đường số 4 khiến cho 2 cánh quân này không gặp được nhau. Hoảng loạn Pháp rút khỏi trên đường số 4, đến 22 - 10 - 1950, đường số 4 được giải phóng.1.0

b. Chiến dịch Biên giới đánh dấu bước tiến vượt bậc của bộ đội ta. 1.0

 • Đây là chiến dịch ta chủ động mở để tiêu diệt sinh lực địch.
 • Là chiến dịch thể hiện khả năng chỉ huy và chiến đấu của quân đội ta: Chuyển bị chu đáo về mọi mặt; Chủ động đánh vào các cứ điểm kiên cố nhất của địch (Đông Khê...); Chiến đấu trong thời gian dài...

Câu 3. Trình bày và nhận xét phương hướng chiến lược của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng trong Đông - Xuân 1953 - 1954.

 • Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động, phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ, do phải phân tán lực lượng mà tạo cho ta những điều kiện thuận lợi mới để tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng. 1.5
 • Nhận xét: Đây là phương hướng chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Bộ chính trị Ban chấp hành TW Đảng... trong Đông - Xuân 1953 - 1954 vì qua phương hướng này ta đã phá tan kế hoạch tập trung quân của Na va, Na va bị động phải phân tán lực lượng theo đúng kế hoạch của ta. Từ 1 nơi tập trung quân đó là Đồng băng Bắc bộ chúng phải phân tán làm 5 nơi tập trung quân. Như vậy kế hoạch Na va bước đầu bị thất bại. Sự thất bại bước đầu đã buộc Na va dồn quân về Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành điểm chiến lược nhưng cuối cùng đã bị ta đánh bại hoàn toàn. 1.5
Đánh giá bài viết
1 609
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 12 Xem thêm