Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Tây Hòa, Phúc Yên năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Tây Hòa, Phúc Yên năm học 2015 - 2016. Đề thi gồm có 3 câu hỏi lý thuyết và 5 câu hỏi bài tập với thời gian làm bài là 90 phút. Phần đáp án đã được VnDoc.com cập nhật đầy đủ, mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7 Phòng GD&ĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 - 2016

100 câu hỏi ôn tập môn Toán lớp 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TÂY HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn: TOÁN - LỚP 7
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I- LÝ THUYẾT: (3,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm)

a) Thế nào là căn bậc hai của một số a không âm?

b) Áp dụng: Tìm các căn bậc hai của 81.

Câu 2: (1,0 điểm)

Nêu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song và tính chất hai đường thẳng song song.

Câu 3: (1,0 điểm)

Viết công thức tính lũy thừa của một tích.

Áp dụng tính: 22 . 52

II- BÀI TẬP: (7,0 điểm)

Câu 4: (1,5 điểm)

a) Tính: Đề thi hk1 môn toán lớp 7

b) Tính: Đề thi hk1 môn toán lớp 7

c) Thực hiện phép tính rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai: (2,653 + 8,3) - (6,002 + 0,16).

Câu 5: (1,0 điểm)

Biết ba cạnh của tam giác tỷ lệ với 3; 4; 6 và chu vi của tam giác bằng 65cm. Tính t

Câu 6: (1,0 điểm)

Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k và khi x = 4 thì y = 8.

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;

b) Biểu diễn y theo x.

Câu 7: (1,0 điểm)

Cho ΔABC = ΔDEF. Viết các cạnh bằng nhau, các góc bằng nhau

Câu 8: (2,5 điểm)

Cho ΔABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD. Chứng minh rằng:

a) ΔABM = ΔDCM;

b) AB // DC;

c) Đề thi hk1 môn toán lớp 7

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 7

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 7

Đáp án đề thi hk1 môn Toán lớp 7

Đánh giá bài viết
1 5.527
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 7 Xem thêm