Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2020 - 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2

Đề thi Toán lớp 4 học kì 2 năm học 2020 - 2021 Đề số 2 được biên soạn là đề Toán lớp 4 kì 2 có đáp án kèm theo. Đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập Toán lớp 4 kì 2 có trong đề thi lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh lớp 4 tự ôn luyện và vận dụng các kiến thức đã học vào việc giải bài tập toán. Chúc các em học tốt.

Tham khảo thêm:

Nghiêm cấm sao chép với mục đích thương mại

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (7 điểm): Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm): Đáp án nào dưới đây không phải là một phân số?

A. \frac{{15}}{0} B. \frac{4}{1} C. \frac{0}{2} D. \frac{7}{7}

Câu 2 (1 điểm): Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

A. \frac{9}{5} B. \frac{{11}}{{12}} C. \frac{3}{6} D. \frac{4}{7}

Câu 3 (1 điểm): Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12 tấn 3 tạ = …kg là:

A. 1230 B. 12 300 C. 123 D. 123 000

Câu 4 (1 điểm): Trong các số 31 524, 31 592, 31 582, 31 533 số lớn nhất là số:

A. 31 524 B. 31 533 C. 31 592 D. 31 582

Câu 5 (1 điểm): Giá trị của X thỏa mãn X : 3 = 82913 – 74812 là:

A. 24903 B. 24564 C. 24172 D. 24303

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của biểu thức 1 - \frac{5}{{21}} \times \frac{3}{{15}} là:

A. \frac{{27}}{{12}} B. \frac{{33}}{{12}} C. \frac{{11}}{{12}} D. \frac{7}{{12}}

Câu 7 (1 điểm): Diện tích của hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt bằng 12cm và 14cm là:

A. 72cm2 B. 76cm2 C. 80cm2 D. 84cm2

II. Phần tự luận (3 điểm)

Câu 8 (1 điểm): Thực hiện phép tính:

a) 93482 – 18392 x 5 b) 22164 + 43875 : 9

Câu 9 (1 điểm): Tìm X, biết:

a) X + \frac{{25}}{{16}} = \frac{7}{4} b) X:3 = \frac{{27}}{4}

Câu 10 (1 điểm): Trong ngày hội trồng cây, hai lớp 4A và 4B trồng được tất cả 60 cây. Số cây lớp 4A trồng được bằng 7/5 số cây lớp 4B trồng được. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7
A A B C D C D

II. Phần tự luận

Câu 8:

a) 93482 – 18392 x 5 = 93482 – 91960 = 1522

b) 22164 + 43875 : 9 = 22164 + 4875 = 27039

Câu 9:

a) X + \frac{{25}}{{16}} = \frac{7}{4}

X = \frac{7}{4} - \frac{{25}}{{16}}

X = \frac{3}{{16}}

b) X:3 = \frac{{27}}{4}

X = \frac{{27}}{4} \times 3

X = \frac{{81}}{4}

Câu 10: (Học sinh tự vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán)

Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 7 = 12 (phần)

Lớp 4A trồng được số cây là:

60 : 12 x 7 = 35 (cây)

Lớp 4B trồng được số cây là:

60 – 35 = 25 (cây)

Đáp số: lớp 4A 35 cây, lớp 4B 25 cây

------------------

Ngoài Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm học 2020 - 2021 trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi lớp 2 kì 4 của các môn Toán lớp 4, Tiếng Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn.

Đánh giá bài viết
4 1.717
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm