Đề thi học kì I môn Ngữ Văn lớp 10 cơ bản dành cho các lớp A (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

Đề thi học kì I môn Ngữ Văn lớp 10

Để chuẩn bị cho kỳ thi hết học kỳ I, Vndoc.com xin giới thiệu đến các bạn: Đề thi học kì I môn Ngữ Văn lớp 10 cơ bản dành cho các lớp A (Đề 03) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013). Đề kiểm tra môn Văn có đáp án, hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức Văn 10 hiệu quả, ôn thi học kì 1 lớp 10 chủ động hơn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì I môn Ngữ Văn lớp 10 cơ bản dành cho các lớp A (Đề 01) - THPT Chu Văn An (2012 - 2013)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

(Đề thi số 03)

ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012- 2013
Môn: Ngữ Văn - Lớp 10 Cơ bản
Dành cho các lớp A, Toán, Lý, Sinh, Tin

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Buổi thi: Sáng ngày 22/12/2012

Câu 1 (3 điểm)

Biểu hiện việc tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài của văn học trung đại Việt Nam?

Câu 2 (7điểm)

Cảm nhận của anh (chị) về bài thơ “Đọc Tiểu Thanh kí” - Nguyễn Du

Đáp án đề thi học kì I môn Ngữ Văn lớp 10

Câu 1:

Bài làm cần nêu được những ý cơ bản sau:

 • Chủ yếu là tiếp thu văn học Trung Quốc trên những phương diện (1 điểm):
  • Về ngôn ngữ thì dùng chữ Hán để sáng tác;
  • Về thể loại tiếp thu thể cổ phong, thể Đường luật, tiểu thuyết chương hồi …
  • Về thi liệu dung điển tích điển cố …
  • Về bút pháp, điểm nhãn, tả cảnh ngụ tình … (mỗi ý 0,25 điểm)
 • Quá trình dân tộc hóa (1 điểm):
  • Sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở chữ Hán;
  • Việt hóa thể thơ Đường luật thành thơ Nôm Đường luật;
  • Sáng tạo ra các thể thơ dân tộc như lục bát, song thất lục bát, các thể ngâm khúc, truyện thơ, hát nói …;
  • Sử dụng lời ăn tiếng nói cách diễn đạt của nhân dân trong sáng tác … (mỗi ý 0,25 điểm)
 • Nêu được dẫn chứng để chứng minh (1 điểm)

Câu 2:

I. Mở bài: 0,5 đ

II. Thân bài: 6đ

Học sinh có thể phân tích theo nhiều cách (đề, thực, luận, kết hoặc 4 câu trên, 4 câu dưới …) nhưng cần làm rõ các vấn đề sau:

1. Nội dung: (4,5 đ)

 • Nhà thơ xót thương cho nàng Tiểu Thanh cũng là xót thương những người phụ nữ tài hoa bạc mệnh (1,5 đ)
 • Bài thơ đặt vấn đề sâu sắc về mối quan hệ: nghệ sĩ, văn chương và cuộc đời (1,5 đ)
 • Tâm sự u hoài của Nguyễn Du cũng là tâm sự u hoài của một tài năng văn chương và một nhân cách lớn (1,5 đ)

2. Nghệ thuật (1,5 đ)

 • Thành công của thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật (vần, niêm, luật …) nhất là đối:

Chi phấn hữu thần > < Văn chương vô mệnh
Liên tử hậu > < Lụy phần dư

 • Thể hiện dòng vận động nội tâm của tác giả: đi từ một trường hợp cụ thể đến khái quát về thân phận chung của người tài sắc
 • Từ ngữ hình ảnh chọn lọc hàm súc, vừa cụ thể vừa khái quát: độc, nhất, chi phấn, văn chương …

III. Kết bài: 0,5 đ

Đánh giá bài viết
18 13.094
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 10 Xem thêm