Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch Sử Năm học 2010 - 2011

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2010- 2011

MÔN THI: LỊCH SỬ LỚP 9 - THCS
Thời gian:
150 phút (Không kể thời gian giao đề)

Ngày thi: 18/02/2011

Phần lịch sử thế giới: (6 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)

Trình bày những nét chính của các nước châu Á từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay.

Câu 2: (2,0 điểm)

Bằng những kiến thức đã học, chứng minh sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên trở thành nước giàu mạnh nhất trong thế giới tư bản trong giai đoạn 1945 - 1950.Giải thích vì sao?

Câu 3: (2,5 điểm)

Trình bày sự chuyển biến của tình hình thế giới sau khi Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt “Chiến tranh lạnh” - Xu thế phát triển hiện nay của thế giới. Bước vào thế kỉ XXI Việt Nam đứng trước thời cơ và thách thức gì?

Phần lịch sử Việt Nam: (14 điểm)

Câu 1: (3,5 điểm)

So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và xu hướng cứu nước đầu thế kỉ XX. (Mục tiêu, thành phần lãnh đạo, phương thức hoạt động, các phong trào tiêu biểu, lực lượng tham gia).

Câu 2: (3,5 điểm)

Con đường tìm chân lí cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác so với những nhà cách mạng tiền bối (1911 – 1926)?

Câu 3: (3,0 điểm)

Chứng minh rằng phong trào Cách mạng 1930 – 1931 diễn ra trên quy mô rộng khắp với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ - Tĩnh.

Câu 4: (4,0 điểm)

Lệnh Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám năm 1945 được ban bố trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào? Vì sao nói đây là thời cơ “ngàn năm có một”?

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Lâm Đồng môn Lịch Sử để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Lớp 9