Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Sinh học năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Sinh học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Sinh học năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang có đáp án là đề kiểm tra đầu năm dành cho các em học sinh lớp 6 lên lớp 7 ôn tập và củng cố kiến thức đã học môn Sinh. Mời các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng Anh lớp 7 trường THCS Vĩnh Tuy năm 2013 - 2014

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Toán năm 2013-2014 trường THCS Phượng Kỳ, Hải Dương

PHÒNG GD&ĐT BẮC QUANG

TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2013 - 2014

Môn: Sinh học 7

Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1:

Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất.

1. Trùng roi có màu xanh lá cây nhờ

A. Sắc tố ở màng cơ thể. B. Các hạt diệp lục.

C. Sự trong suốt của màng cơ thể D. Màu sắc của điểm mắt.

2. Trùng kiết lị giống với trùng biến hình ở điểm nào trong số các đặc điểm dưới đây:

A. Có chân giả. B. Có di chuyển tích cực.

C. Sống tự do ngoài thiên nhiên. D. Có hình thành bào xác.

Câu 2:

Điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống để được câu hoàn chỉnh.

Khi.............................. tiếp cận mồi, lập tức hình thành chân giả thứ hai................................ Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong.................................... Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ.............................

II. Phần tự luận (8 điểm)

Câu 3 (3 điểm)

Nêu đặc điểm chung của động vật.

Câu 4 (3 điểm)

Dinh dưỡng ở trùng sốt rét và trùng kiết lị khác nhau như thế nào.

Câu 5 (2 điểm)

Phòng chống bệnh sốt rét ta thực hiện như thế nào.

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 7 môn Sinh học

I. Phần trắc nghiệm.

Câu 1: 1.B; 2.A

(Mỗi đáp án đúng được 0,5 đ)

Câu 2:

Các cụm từ điền lần lượt là: một chân giả, vây lấy mồi, chất nguyên sinh, dịch tiêu hóa.

(Mỗi cụm từ điền đúng được 0,25 điểm)

II. Phần tự luận.

Câu 3:

  • Có khả năng di chuyển.
  • Dị dưỡng.
  • Có hệ thần kinh và giác quan.

(Mỗi đặc điểm đúng được 1 điểm)

Câu 4:

  • Giống nhau: Trùng kiết lị và trùng sốt rét dinh dưỡng giống nhau ở chỗ cùng ăn hồng cầu. (1 điểm)
  • Khác nhau:
    • Trùng kiết lị lớn nuốt nhiều hồng cầu một lúc và tiêu hóa chúng, rồi sinh sản nhân đôi liên tiếp. (1 điểm)
    • Trùng sốt rét nhỏ nên chui vào hồng cầu kí sinh, ăn hết chất nguyên sinh của hồng cầu rồi sinh sản cho nhiều trùng kí sinh mới một lúc rồi phá vỡ hồng cầu để ra ngoài. Sau đó mỗi trùng kí sinh lại chui vào hồng cầu khác để lặp lại quá trình ấy. (1 điểm)

Câu 5:

Để phòng chống bệnh sốt rét ta phải vệ sinh sạch sẽ nơi ở, ngủ màn, tẩm màn và phun thuốc muỗi. (2 điểm)

Đánh giá bài viết
17 4.428
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Khảo sát CL đầu năm lớp 7 Xem thêm