Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 năm 2018 - 2019

           
         
    2018 2019
     
        
      

   
   
 
    
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu tr lời đúng:
           
       
              
        
   


   





 


          
           
          

         
       
       
            




       




   
     












   


     












     


 




    
      
           








    
           
        
      

   
                    
 
         
    
          
    
     
       
   
  









               
  
     
ài giaỉ
                    
     
ài giải
           

        
   2018 2019
       
        
 

   
   
 
    
  
                   
                   
                  
                      
                      
                  
                   
                      
                 
        
           
 Nguyễn uang áng
              
       
        
      
       
                  
     
  
   
   
             
      

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 năm 2018 - 2019 bao gồm đề ôn tập 2 môn Toán và Tiếng Việt giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập Toán, Tiếng Việt chuẩn bị cho bài thi khảo sát chất lượng đầu năm. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận hệ thống lại tất cả kiến thức môn Toán cho các em học sinh tham khảo. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Tiếng việt lớp 5 gồm phần đọc và phần viết với các dạng bài đọc hiểu trả lời câu hỏi chi tiết cho các em luyện tập chuẩn bị cho bài thi đầu năm.

Đánh giá bài viết
84 25.000
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm