Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 4 do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 năm học 2020 - 2021 - Đề số 5

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 – Đề số 4

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Nếu X : 13 = 73 thì X có giá trị bằng:

A. 959B. 949C. 999D. 909

Câu 2: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100000, quãng đường từ nhà bạn Lan đến trường đo được 2cm. Độ dài thật của quãng đường từ nhà Lan đến trường là:

A. 2000dmB. 200mC. 20kmD. 2km

Câu 3: Có 4 viên bi màu xanh 7 viên bi màu vàng. Phân số chỉ số viên bi màu xanh so với số viên bi màu vàng là:

A. \frac{7}{4}B. \frac{4}{7}C. \frac{4}{4}D. \frac{7}{7}

Câu 4: Phân số có tử số bằng 2 và mẫu số bằng 5 được đọc là:

A. Hai phần nămB. Năm phần hai
C. Hai năm phầnD. Năm hai phần

Câu 5: Phân số nằm giữa 1 và 2 là phân số:

A. \frac{4}{5}B. \frac{1}{2}C. \frac{3}{2}D. \frac{6}{2}

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1 điểm): Tính:

a, \frac{2}{5} + \frac{{16}}{{15}}:\frac{8}{{20}}b, \frac{3}{7} \times \frac{{21}}{{15}} - \frac{{16}}{{40}}

Bài 2 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X - \frac{2}{3} = \frac{7}{6}

b, X + \frac{3}{4} = \frac{{15}}{2}

c, 2 - X = \frac{3}{4} \times \frac{{16}}{9}

Bài 3 (2 điểm): Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 2479, tổng của số thứ hai và số thứ ba là 2521, tổng của số thứ nhất và số thứ ba là 2510. Tìm ba số đó

Bài 4 (2 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136m, biết chiều dài bằng 5/3 chiều rộng

a, Tính diện tích của thửa ruộng

b, Người ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 3m2 diện tích thì thu hoạch được 5kg thóc. Tính số ki-lô-gam thóc thu được

Bài 5 (1 điểm): Tính giá trị biểu thức một cách hợp lí: 97345 - 9205 \times 3 - 7 \times 9205

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BDBAC

II. Phần tự luận

Bài 1:

a, \frac{2}{5} + \frac{{16}}{{15}}:\frac{8}{{20}} = \frac{{46}}{{15}}b, \frac{3}{7} \times \frac{{21}}{{15}} - \frac{{16}}{{40}} = \frac{1}{5}

Bài 2:

a, X - \frac{2}{3} = \frac{7}{6}

X = \frac{7}{6} + \frac{2}{3}

X = \frac{{11}}{6}

b, X + \frac{3}{4} = \frac{{15}}{2}

X = \frac{{15}}{2} - \frac{3}{4}

X = \frac{{27}}{4}

c, 2 - X = \frac{3}{4} \times \frac{{16}}{9}

2 - X = \frac{4}{3}

X = 2 - \frac{4}{3}

X = \frac{2}{3}

Bài 3:

Tổng của ba số là:

(2479 + 2521 + 2510) : 2 = 3755

Số thứ ba là:

3755 – 2479 = 1276

Số thứ hai là:

2521 – 1276 = 1245

Số thứ nhất là:

2479 – 1245 = 1234

Đáp số: số thứ nhất: 1234, số thứ hai: 1245, số thứ ba: 1276

Bài 4:

a, Tổng số phần bằng nhau là:

5 + 3 = 8 (phần)

Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 : 8 x 5 = 85 (m)

Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 x 51 = 4335 (m2)

b, Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng là:

4335 x 5 : 3 = 7225 (kg)

Đáp số: a, 4335m2                      b, 7225kg thóc

Bài 5:

\begin{array}{l}
97345 - 9205 \times 3 - 7 \times 9205\\
 = 97345 - (9205 \times 3 + 7 \times 9205)\\
 = 97345 - 9205 \times \left( {3 + 7} \right)\\
 = 97345 - 9205 \times 10\\
 = 97345 - 92050 = 5295
\end{array}

------

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 5 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 5, Toán lớp 5 nâng cao, bài tập Toán lớp 5, đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
1 1.520
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 5 Xem thêm