Đề thi mạng máy tính có đáp án

Đề thi mạng máy tính có đáp án

Đề thi mạng máy tính có đáp án dưới đây là tài liệu ôn thi môn mạng máy tính được chọn lọc và sưu tầm từ nhiều nguồn. Mời các bạn tải Đề thi mạng máy tính có đáp án dưới đây về và tham khảo, ôn thi thật tốt môn mạng máy tính.

1. Độ dài tối đa cho phép khi sử dụng dây cáp mạng UTP là bao nhiêu mét?

a. 80 b. 100 c. 150 d. 500

2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?

a. 100 b. 10 c. 12 d. 1

cả máy tính , Hub , repeater đều nằm trong 1 vùng xung đột .

3. Dịch vụ nào cho phép người sử dụng từ một trạm làm việc của mình có thể đăng nhập vào một trạm ở xa qua mạng và có thể làm việc với hệ thống:

a. Telnet b. Email c. FTP d. WWW

4. Phương thức nào mà trong đó cả hai bên đều có thể đồng thời gửi dữ liệu đi:

a. Simplex b. Half – duplex c. Full – duplex d. Phương thức khác

5. Trong mô hình TCP/IP thì giao thức IP nằm ở tầng:

a. Application b. Transport c. Internet d. Network Access

6. Đơn vị đo thông lượng là:

a. Byte/s b. Bit/s c. Byte/phút d. Bit/phút

7. Dịch vụ mạng DNS dùng để:

a. Cấp địa chỉ cho máy b. Phân giải tên, địa chỉ c. Truyền file và dữ liệu d. Gửi thư điện tử

8. Một mạng con lớp C mượn 2 bit để chia Subnet thì Subnet Mask sẽ là:

a. 255.255.224.0 b. 255.255.255.192 c. 255.255.255.240 d. 255.255.255.128

9. Thiết bị mạng nào làm giảm bớt sự va chạm (collisions)?

a. NIC b. Hub c. Repeater d. Switch

10. Địa chỉ nào sau đây là địa chỉ quảng bá của mạng 192.168.25.128/28:

a. 192.168.25.255 b. 192.168.25.141 c. 192.168.25.180 d. 192.168.25.143

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
11 33.615
Sắp xếp theo

    Tài liệu hay cho trẻ

    Xem thêm