Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử tháng 4/2016 Sở GD-ĐT Bắc Giang

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử tháng 4/2016 Sở GD-ĐT Bắc Giang là tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, luyện thi đại học môn Sử khối C hay dành cho các bạn thí sinh tham khảo, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Lịch sử - Số 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử lần 2 năm 2016 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BẮC GIANG

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Môn thi: Lịch sử

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (3,0 điểm)

  1. Trình bày nguồn gốc, bản chất và biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá.
  2. Vì sao vẫn xuất hiện các phong trào phản đối xu thế toàn cầu hoá trên thế giới?

Câu 2 (2,0 điểm)

Sau đây là bản kê về một số sự kiện cơ bản của lịch sử Việt Nam:

TT

Thời gian

Sự kiện

1

03/02/1930

………………………………………………………..

2

02/9/1945

………………………………………………………..

3

07/5/1954

………………………………………………………..

4

30/4/1975

………………………………………………………..

a. Hãy hoàn thành bảng nội dung của bảng kê trên.

b. Sự kiện đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối cứu nước của cách mạng Việt Nam? Trình bày ý nghĩa của sự kiện đó.

Câu 3 (3,0 điểm)

Bằng kiến thức lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1946, chứng minh đường lối đối ngoại của Đảng và Chính phủ ta là hết sức mềm dẻo, linh hoạt và đem lại kết quả to lớn. Bài học cho chính sách ngoại giao của Việt Nam hiện nay?

Câu 4 (2,0 điểm)

Trong thời kỳ 1954 - 1975, Việt Nam đã trở thành nơi diễn ra sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc là do những nguyên nhân nào?

--------------HẾT------------

Đánh giá bài viết
1 395
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch Sử khối C Xem thêm