rika cutii GDCD

Điều 28 Hiến pháp năm 2013 khẳng định: Công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. Nội dung trên đề cập tới quyền cơ bản nào của con người và công dân được quy định trong Hiến pháp. Việc quy định như vậy có ý nghĩa như thế nào ?

3
3 Câu trả lời
 • Ma Kết
  Ma Kết

  Nội dung trên đề cập tới quyền cơ bản của con người và công dân được quy định trong Hiến pháp Việt Nam 2013, đó là quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan về các vấn đề của cơ sở, địa phương và nhà nước. Quyền này cho phép công dân có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của nhà nước và xã hội, đóng góp ý kiến và kiến nghị để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình và cộng đồng. Ngoài ra, việc tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội, công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân cũng mang lại ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng một nền dân chủ, tôn trọng và bảo vệ quyền của công dân.

  Trả lời hay
  1 Trả lời 22:04 05/06
  • BuriBuriBiBi play mo ...
   BuriBuriBiBi play mo ...

   Bạn tham khảo: https://vndoc.com/hien-phap-2013-89669

   Trả lời hay
   1 Trả lời 22:05 05/06
   • Cún Con
    Cún Con

    Nội dung chuyên đề cập đến quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.
    Ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công việc xây dựng và quản lí đất nước. Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.

    0 Trả lời 22:04 05/06

    GDCD

    Xem thêm