Bài giảng Sinh học 9 Bài 1: Menđen và di truyền học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bài giảng Sinh học 9 bài 1: Menđen và di truyền học giúp các em học sinh trình bày được mục đích, nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học, nêu được công lao to lớn và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen. Mời các bạn tải bài giảng sinh học lớp 9 dưới đây về tham khảo.
Bài giảng Sinh học lớp 9 Xem thêm