Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Các bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của chúng là tài liệu học toán lớp 4, 5 giúp các bạn học sinh có thêm bài tập tự luyện trên lớp cũng như ở nhà, để củng cố và nâng cao kiến thức về dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.
Lớp 5 Xem thêm