Chính tả lớp 3: Nghe - viết Ông tổ nghề thêu

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Giải bài tập SGK Tiếng Việt 3 tập 2 trang 24 phần Chính tả: Ông tổ nghề thêu là tài liệu cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức Tiếng Việt tuần 21. Mời các em cùng tham khảo.
Chính tả lớp 3 Xem thêm