Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Nguyễn Trung Trực, An Giang năm học 2016 - 2017. Đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Đáp án đã được chúng tôi cập nhật đầy đủ và chính xác.
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm