Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017. Đề thi do các thầy cô giáo thuộc tổ Sử - Địa - GDCD trường THPT Đăk Song biên soạn. Đề gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài là 45 phút.
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm