Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, Đồng Nai năm học 2016 - 2017. Đề thi nhằm đánh giá năng lực học tập của học sinh lớp 10 môn Ngữ văn nửa đầu học kì 1. Ở phần làm văn đề thi yêu cầu thí sinh nghị luận về bài học nhân dân gửi gắm qua kết cục bi thảm của Mị Châu trong truyền thuyết Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy.
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm