Mẫu đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ cho người nước ngoài được ban hành kèm theo Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Biểu mẫu Xem thêm