Giáo án Hình học 11 Bài 2: Phép tịnh tiến

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Tài liệu định dạng.DOC 10/01/2018 10:57:51 CH
Giáo án Hình học 11 Bài 2: Phép tịnh tiến giúp các em hiểu về định nghĩa phép tịnh tiến, tính chất và biểu thức tọa độ của phép tính tiến. Các thầy cô giáo có thể tham khảo tài liệu để soạn giáo án thêm hiệu quả. Chúc thầy cô và các em có tiết học hay.