Giáo án Đại số 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Giáo án Đại số 11 Bài 2

Giáo án Đại số 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản được biên soạn theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và có nội dung súc tích giúp học sinh dễ dàng hiểu tìm nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản, các công thức nghiệm của các phương trình lượng giác cơ bản. VnDoc hy vọng, bộ giáo án này sẽ giúp các em học sinh dễ lĩnh hội kiến thức hơn.

Bài giảng Đại số 11 Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

CHƯƠNG I
HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC & PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
§2: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

I/ Chuẩn kiến thức kỹ năng:

1) Kiến thức:

 • Biết PT lượng giác cơ bản: và công thức tính nghiệm.

2) Kỹ năng:

 • Giải thành thạo các phương trình lượng giác cơ bản.
 • Biết sử dụng máy tính bỏ túi hỗ trợ tìm nghiệm ptlg cơ bản.

3) Tư duy:

 • Xây dựng tư duy lôgic, sáng tạo.
 • Hiểu được công thức tính nghiệm.

4) Thái độ:

 • Cẩn thận trong tính toán và trình bày. Qua bài học HS biết được toán học có ứng dụng trong thực tiễn.

II/ Phương tiện dạy học:

 • Giáo án, SGK , STK, phấn màu.
 • Bảng phụ.
 • Phiếu trả lời câu hỏi.

III/ Phương pháp dạy học:

 • Thuyết trình và Đàm thoại gợi mở.
 • Nhóm nhỏ, nêu VĐ và PHVĐ.

IV/ Tiến trình bài học và các hoạt động:

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ.

HOẠT ĐỘNG CỦA GV

HOẠT ĐỘNG CỦA HS

NỘI DUNG

Giải phương trình:

a) sin x=1/2 b) cos x = -1/2

Chỉnh sửa hoàn thiện.

Lên bảng trả lời.

Tất cả các HS còn lại trả lời vào vở nháp.

Nhận xét.

Ghi nhận kiến thức.

Hoạt động 2: Phương trình tgx = a.

Giáo án Đại số 11 Bài 2

Đánh giá bài viết
1 3.795
Sắp xếp theo

  Giáo án Toán lớp 11

  Xem thêm